عسل
پذيرش اين واقعيت كه تضاد ميان كيفيت زندگي در شهرها و روستاها و مهاجرت گروههاي روستايي به سوي مراكز شهري به اميد برخورداري از امكانات و تسهيلات نه‌ تنها در حوزه‌هاي روستايي ، بلكه در شهرها نيز مشكلات عديده‌اي را بدنبال داشته ، ضرورت جستجوي راههاي خروج از تنگنا و تعديل نابرابري‌ها را به طور جدي مطرح ساخته‌بود.بر همين اساس از يك دهه پيش رسيدگي جدي به روستاها مورد توجه دستگاههاي اجرايي مختلف قرار گرفته و طرح‌هاي مختلفي را در معرض امتحان قرار دادند.از جمله‌ي اين طرح‌ها مي‌توان به تهيه و اجراي طرح هادي اشاره نمود كه توسط بنياد مسكن در دستور كار قرار گرفت.طرح هادي روستا كه براي روستاهاي مركزي و پرجمعيت تهيه مي‌گردد ، با هدف تجديد حيات روستا با لحاظ ابعاد اقتصادي و اجتماعي ، سازماندهي و بهبود عملكردي روستا را از طريق ايجاد شرايط زيست معقول براي روستاييان و آماده‌نمودن بستري مناسب جهت افزايش كارآرايي و ميزان توليدات در زيستگاههاي روستايي كشور تعقيب مي‌نمايد. بدين اعتبار ، با گرد آوردن مجوعه اطلاعاتی از روستاي كريم آباد از دهستان حومه بخش مركزي شهرستان بهبهان در چارچوب شرح خدمات مربوطه انجام شود. در این راستا از دستاندرکاران محلي از جمله بنياد مسكن ، بخشداري ، ادارات آموزش و پرورش ، بهداشت و … در خصوص سياست‌ها و برنامه‌ها و اولويت‌هاي اجرايي به طور جدي مورد مشورت قرار گرفتند كه همين‌جا از حسن همكاري همه آنها صميمانه سپاسگزار است. اميد است حاصل اين تلاشها به موزد مقبول واقع گردد. فصل اول ويژگي هاي عمومي منطقه وجايگاه روستا فصل اول :مطالعات منطقه و جايگاه روستا 1-ويژگيهاي طبيعي : 1-1-1-موقعيت جغرافيايي وطبيعي شهرستان : شهرستان بهبهان در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده و از سه بخش‌مركزي ، زيدون و آغاجاري و شش دهستان به نام‌هاي تشان ، دودانگه ، سردشت و اورنگ و حومه و آغاجاري تشكيل شده است . همسايگان آن از شمال و شرق استان كهكيلويه و بوير احمد ، از جنوب بوشهر ، و از غرب بندر ماهشهر و از شمال غرب رامهرمز مي‌باشند . از نظر توپولوژي به دو بخش كوهستاني و دشت تقسيم مشود.بلند ترين ارتفاعات در شمال شهرستان با ارتفاع 1637 و 1928متر از سطح دريا شامل كوههاي خاويز و كوه رش و طاقديس هاي پازنان و كوه زيدون از جمله عوارض طبيعي آن مي باشند.قسمتهاي جنوبي و غربي شهرستان را دشت تشكيل ميدهد.از نظر زمين شناسي شهرستان بهبهان در درون چين خورده زاگرس قرار دارد و قديمي ترين سازند آن متعلق به دوران دوم زمين شناسي (كرتاسه)بنام هاي خامي-سروك و گژدمي از گروه تبگستان مي شوند. سازندهاي گورپي و پابده(باسن ائوسن)مربوط به دوران سوم زمين شناسي بصورت محدود در كوههاي خاويز همچنين سازندهاي آسماري،گچساران،ميشان،آغاجاري و بختياري به تناوب در قسمت هاي مختلف مشاهده مي شوند. آبرفت هاي عهد حاضر شامل رسوبات آبرفتي دشت بهبهان و زيدون به صورت ناوديس وجود دارند. سازندهاي موجود بدليل عدم وجود هيچگونه فاز مالگانيك(آتشفشاني)فاقد معادن و عناصر فلزي بوده و در عوض از نظر وجود منابع آهكي،گچ،شن وماسه و خاك رس نسبتا‍‍‍ْ غني هستند. از نظر خاك شناسي و قابليت اراضي تيپ اصلي زير در محدوده شهرستان شناسايي شده است . 1-تيپ كوه ها؛با گستره زياد حوالي طاقديس هاي خاويز و پازنان رخنمون دارند و با توجه به نوع فرسايش ،شيب،ارتفاع و پوشش گياهي به چهار واحد تقسيم شده است و به لحاظ شيب زياد ونداشتن پوشش خاكي عميق فقط در بعضي قسمت ها جهت چراگاه اتفاقي مورد بهره برداري قرار مي گيرند. 2-تيپ تپه ها؛ به لحاظ داشتن خاك عميق و شيب و فرسايش زياد عموماً باير وحفاظتي بوده فقط جهت چراي تحت كنترل داراي قابليت اندك تا متوسط مي باشند. 3-تيپ فلات ها ؛ شامل آندسته ازاراضي است كه در عين داشتن ارتفاع نسبي ،داراي شيب كم و زمين هاي مسطح است اما گستره چنداني ندارد . 4-تيپ دشت هاي دامنه اي ؛ شامل دشت هاي كه در پاي ارتفاعات قرار داشته و شيب اندكي دارند گستره اي تيپ با خاك عميق فقط از يك واحد ارضي تشكيل شده كه منجر به زير كشت بردن اغلب محصولات كشاورزي شده استو محدوديت هاي آن ناهمواري و بافت سنگين خاك مي باشد. 5-تيپ دشتهاي رسوبي رودخانه‌اي ؛ گسترش اين تيپ در دشتهاي بهبهان و زيدون شامل دشت رسوبي رودخانه و زهره با كيفيت خوب ، مسطح و عميق و رودخانه مارون با داشتن خاك عميق و داراي شوري قلائيت زياد مي‌باشد كه قابليت بالايي براي كشاورزي مي‌‌باشد. 6-تيپ واريزه‌اي و آبرفتي بادبزني شكل؛اين اراضي در شمال و شرق شهرستان ، بدليل قرارگيري در پاي كوهها داراي خاك كم‌عمق با سنگريزه‌‌ بسيار فراوان مي‌باشند 2-1-1-منابع آب : الف)آبهاي سطح‌‌الارضي در محدوده شهرستان بهبهان ، رودخانه‌هاي مارون،زهره و خيرآباد جريان دارند.رودخانه مارون مهمترين رودخانه دائمي شهرستان بوده كه از بخش‌هاي شرقي اين حوزه سرچشمه گرفته و به سمت غرب جريان مي‌يابد.پس از خروج از شهرستان با رودخانه رامهرمز يكي شد و به نام رودخانه جراحي به خليج فارس مي ريزد. ميزان دبي متوسط سالانه در ايستگاه بهبهان حدود 5/48 متر مكعب در ثانيه معادل 53/1 ميليارد متر مكعب در سال است. سدهاي مخزني مارون و انحرافي شهدا بر روي مارون استفاده ازآب آنرا در فعاليتهاي كشاورزي و كنترل سيلابها افزايش ميدهد . رودخانه زهره كه از ارتفاعات اردكان فارس سرچشمه گرفته ، بعد از پيوستن با رود شش پير با نام شول فهليان ناميده ميشود و بعد از الحاق سرشاخه هاي آب شيرين ، رود مرواريد ، رود شير و بابامنير به نام زهره در جهت مغرب جريان يافته و وارد شهرستان بهبهان ميشود ،داراي آب دائم است .دبي متوسط آن قبل از اتصال شاخه خيرآباد 60 متر مكعب در ثانيه تخمين زده شده است .عليرغم بستر عريض رودخانه ،وقوع سيل در حاشيه آن بسيار اتفاق افتاده است. حداكثر دبي ثبت شده 1700 متر مكعب در ثانيه است . رودخانه خير آباد از ارتفاعات حد فاصل حوزه هاي زهره و مارون سرچشمه گرفته و از اتصال شاخه هاي دليگان و تسوج تشكيل مي يابد .سپس با شاخه هاي باشتي و دهدشت يكي شده در20 كيلو متري جنوب شرقي بهبهان به سمت جنوب جريان مي يابد ،پس از پيوستن شاخه شمس عرب ،به رودخانه زهره ملحق مي گردد.متوسط دبي خيرآباد در مدخل ورود به شهرستان بهبهان 5/25 متر مكعب در ثانيه معادل 800 ميليون متر در سال مي باشد اراضي پايين دست رود خانه ،اغلب در معرض خطر سيل هستند . حد اكثر دبي لحظه اي آن 2300 متر مكعب در ثانيه گزارش شده است. ب – آبهاي تحت الارضي : بـــدليل گسترش زياد سازنده‌هاي حـــاوي املاح فراوان (ميوسن ) همچنين رســي و ريز دانه بودن آبــرفت ،نازك بودن ضخامت و … شهرســتان بهبــــهان داراي منــابع آب زير زميني ضعيفي بوده و استفاده از آن چندان مطرح نيست . وفور آب سطـحي ضرورت بهره برداري از آبهاي زير زميني را تحت الشعاع قرار داده است . در دشت بهبهان كه به طور نسبي داراي آب زيرزميني است،بهره‌برداري توسط حدود 56 حلقه چاه و 24 دهنه چشمه صورت مي‌گيرد.در دشت زيدون عليرغم فقر آب زيرزميني،حدود 60حلقه چاه حفر شده كه بخشي از نيازهاي كشاورزي و شرب را تأمين مي‌نمايد. علاوه بر آن 16 رشته قنوات با منابع آبي رودخانه به چشم مي‌خورند كه فقط 5 رشته داير هستند. 3-1-1- پوشش گياهي: از نظر پوشش گياهي ايران را به پنج منطقه رويشي به نامهاي منطقه حيركاني (شمال البرز)،منطقه ايران‌توراني (جنوب البرز،شمال شرق و جنوب شرق)،منطقه خليج و عماني (نوار جنوبي)،منطقه ارسباران (شمال غربي) و منطقه زاگرس (سلسله جبال زاگرس) تقسيم مي‌شود.استان خوزستان شامل منطقه رويشي زاگرس و خليج عماني مي‌‌‌‌باشد . شهرستان بهبهان نيز در اين منطقه قرار دارد. بررسي وضعيت منابع طبيعي نشان مي‌دهد در استان خوزستان 75498 هكتار مرتع مشجر وجود دارد كه 12500 هكتار آن در بهبهان قرار دارند.همچنين 244200 هكتار مرتع غيرمشجر و 1350 هكتار مراتع مصنوعي نيز در شهرستان وجود دارند.از 12000 هكتار جنگل موجود 6035 هكتار جنگل طبيعي و بقيه جنگلكاري مصنوعي با گونه هاي بومي از قبيل اكاليپتوس ، كهور و… مي‌باشند.بيشه‌زارها كه به جنگلهاي جلگه‌اي شناخته‌مي‌شوند.سطحي حدود2400 هكتار را دربرمي‌گيرد.گونه‌هاي اصلي بيشه‌زارها را بده و بيد تشكيل مي‌دهند.دختان و درختچه‌هاي عمده موجود عبارتند از تنگرس ، بادام ، آداليتوس،بايم‌كره ،كهور،بيد و شورگز و بده ، گز،كنار، دمليك،مورد و بلوط. از نظر پوشش مرتعي گونه‌هايي چون يهمن ، فالاريس ، جوميش ، جووحش،پنجه‌مرغي ، يولاف ،گون ، زنبق ، گزنه و گاوگوش ، انواع گراس‌ها، فورب‌ها و بوته‌هاي ديگر شناسايي شده‌اند.عرصه‌هاي كشت گندم و جو مهمترين پوشش زراعي مي‌باشند. 4-1-1-شرايط اقليمي: استان خوزستان از نظر رژيم آب و هوايي تحت تأثير كم‌فشارهاي مديترانه‌اي و مركز پرفشار سيبري و مراكز كم‌فشار حرارتي صحراي عربستان و شمال آفريقا قرار دارد.به لحاظ موقعيت جغرافيايي جنب‌حاره‌اي جزو مناطق گرم و خشك محسوب مي‌شود.اما مطالعات دقيق‌تر 4 منطقه اقليمي را در خوزستان به نامهاي نيمه‌بياباني ، استپ گرم ، استپ معتدل و جنگلهاي خشك با استپ جنگلي تفكيك مي‌نمايند.شهرستان بهبهان در منطقه آب و هوايي استپ گرم واقع شده‌است.طبق روش دمارتن بهبهان در منطقه اقليمي خشك و روش آمبرژه در اقليم بياباني گرم مياني قرار دارد. متوسط دماي روزانه 3/25 ، متوسط حداكثر 3/33 ، متوسط حداقل 4/17 ، حداكثر دماي روزانه 50 درجه و كمترين دماي روزانه 1- درجه سانتي‌گراد بدست آمده‌است. سيستم‌هاي باران‌زاي غربي بيشترين نقش را در بارندگي منطقه ايفا مي‌نمايند.بر اساس يك آمار بيست‌ساله متوسط بارندگي ساليانه بهبهان 3/313 ميلي‌متر مي‌‌باشد. بادهاي غالب در منطقه ، بادهاي شمالي و شمالي غربي بوده و پس از آنها بادهاي غربي ، جنوب‌غربي و شرقي از تداوم وزش بيشتري برخوردار مي‌باشند.سرعت باد از شمال به جنوب افزايش مي‌يابد. 5-1-1- خطر خيزي: با عنايت به گسل‌هاي بنيادي و تراسي موجود (پازنان ، يك سفيد ، آغاجاري و تشان) و پراكندگي سوابق زلزله ، اين شهرستان از لحاظ لرزه‌زايي در پهنه با خطر زلزله بسيار بالا قرار دارد.زلزله‌هاي بهبهان در سال 1370 با قدرت 6 ريشتر و تشان در سال 1367 با بزرگي 6/5 ريشتر و با دامنه تخريب گسترده حكايت از خطرخيزي بالا دارند. از نظر سيل‌خيزي ، طغيان رودخانه‌ها ، استقرارهاي واقع در حاشيه رودخانه‌هاي مارون ، خيرآباد ، زهره در معرض سيل قرار مي‌گيرند.سابقه وقوع سيلاب و ايراد خسارات وسيع به روستاها مؤيد اين مطلب مي‌باشد. 2-1- ويژگي‌هاي فرهنگي-اجتماعي: 1-2-1- سابقه تاريخي: سابقه استقرار انسان داراي فرهنگ و تمدن در منطقه به 3000 سال پيش از ميلاد مي‌رسد.اين منطقه در دوره فوق بيشتر تحت نفوذ ايلامي‌ها بود.در بخشهاي بزرگي از قلمرو استان خوزستان بويژه شهرستان بهبهان ، اقوام بزرگ و كوچك كوچرو وجود دارند كه در دوره‌هاي گذشته به اين نواحي آمده و مستقر گرديده‌اند كه عليرغم تفاوتهاي موجود ، داراي تشابهات غيرقابل انكاري در ساخت و كاركردهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي بوده‌اند.ساخت ايلي گروههاي انساني مستقر در شهرستان بهبهان و شهرستان مجاور مردمي را گرد آورده‌است با روابط خويشاوندي بسيار مستحكم منابع قومي مشترك و استفاده و دفاع از حقوق مشترك ، معيارهاي اخلاقي و سنت هاي زيست و … در سرزميني مشترك اسكان يافته‌اند.بهبهان از نظر قومي بخشي از قلمرو ايل بختياري بوير احمد سفلي بهمئي و طيبي مي گردد.ساختمان ايل هاي موجود در شهرستان با اندك تفاوتي داراي تقسيمات سازماني چون ايل-تيره-طايفه-اولاد-دهه‌ياتش-مال مي‌باشند.ساخت قدرت در اين شبكه اجتماعي به ترتيب عبارتند از : خان و خانواده در رأس هرم تشكيلاتي – كدخدايان – ميرزاها – ريش‌سفيدان – مال‌خاني – توده عشاير. در شهرستان بهبهان طوايفي مشهور چون آقاجري ، چلگلوائي ، ابوعلي و گاوميشي ، توفيق ، بيژني ، سادات ، گيوه‌چرمي و قنواتي سكونت دارند.در دهستان تشان اغلب طوائف بهمئي ساكن بوده و به زبان لري كهگيلويه سخن مي‌گويند. 2-2-1- تحولات جمعيت و خانوار: استان خوزستان در سال 1375 داراي 3746772 نفر جمعيت بوده كه 5/62% در نقاط شهري و 5/36% روستايي بودند.شهرستان بهبهان در اين سال فقط 164074 نفر را در خود جاي داده‌بود كه از اين تعداد 102721 نفر معادل 6/62% در نقاط شهري و 60290 نفر (75/36%) در نقاط روستايي و 1063 نفر 6/0% به صورت عشاير بسرمي‌برند.اين در حاليست كه جمعيت شهرستان در سال 65 برابر 199881 نفر بوده‌است.اين امر ناشي از دوري از ميدان جنگ و پذيرش انبوه مهاجرين جنگي بوده‌است.بنابراين نرخ رشد جمعيت 10ساله گوياي واقعيات جمعيت بومي نخواهد بود.اما در سال 1355 جمعيت شهرستان 114780 نفر گزارش شده‌است كه 5/69% شهري و 5/30% روستايي بوده‌اند. جدول 1-1:روند تحولات جمعيت شهرستان بهبهان طي سالهاي 55-1375 شرح جمعيت در سال نرخ رشد سالانه 1355 1365 1375 55-65 65-75 شهرستان بهبهان 114780 199881 164074 7-5 2- نقاط شهري 79827 142796 102721 6 2/3- نقاط روستايي 39953 57085 61860 6/3 8/0 مأخذ:مركز آمار ايران،نتايج سرشماري‌هاي سالهاي 55 ، 65 و 75 شهرستان بهبهان داراي 2 نقطه شهري بهبهان و آغاجاري مي‌باشد. بهبهان در سال 55 دراي 49378 نفر ، سال 65 معادل 78694 و سال 1375 تعداد 88213 نفر سكنه بوده‌است.كه رشد آن ولو با نوسانات شديد همواره مثبت بوده‌است ليكن شهر آغازي روند نامتعادلي داشته چنانچه جمعيت آن از 30449 در سال 55 به 64102 نفر (كمي بيش از 2 برابر) در سال 65 رسيد.مجدداً در سال 75 به 14508 نفر يعني تقليل پيدا كرد كه ذليل آنرا بايستي در گره‌خوردگي سرنوشت شهر با تأسيسات نفتي و تأثيرپذيري شديد آن از جنگ تحميلي و سياستهاي نفتي ايران جستجو نمود.جمعيت روستايي شهرستان بهبهان در دو بخش مركزي و زيدون استقرار يافته‌اند.بخش مركزي در سال 55 داراي 21064 نفر جمعيت بود كه در سال 65 به 39626 نفر و سال 75 به 45242 نفر افزايش يافت.همچنين جمعيت بخش زيدون از9843 نفر در سال 55 به 14134 نفر در سال 65 و 15044 نفر در سال 75 رسيد. جدول 2-1:روند تحولات جمعيتي شهرستان بهبهان به تفكيك بخش و دهستان در سالهاي 1355 تا مناطق 1355 1365 1375 نرخ رشد تعداد % تعداد % تعداد % 55-65 65-75 كل شهرستان 34953 57085 60290 7/5 5/0 بخش مركزي 21068 100 39626 100 45246 100 5/6 3/1 دهستان حومه 11185 1/53 23671 7/59 15773 8/33 8/7 9/3- دهستان تشان 4080 4/19 6903 4-17 14792 7/32 4/5 9/7 دهستان دودانگه 5799 5/27 9052 8/22 14681 5*32 6/4 بخش زيدون 9843 100 14134 100 15044 100 7/3 6/0 دهستان سردشت 4902 8/49 7178 5/51 8909 2/59 4 درونك 4941 2/50 6856 5/48 6135 8/40 3/3 مأخذ:مركز آمار ايران-نتايج سرشماري سراسري سالهاي 55 ، 65 و 75 متوسط بعد خانوار در شهرستان 4/5 نفر بود.اين شاخص در سالهاي 55 و65برابر 7/5 نفر بودكه همواره از متوسط استان خوزستان كمتر بوده‌است.‎ 3-2-1-ساخت سني و جنسي: بر اساس نتايج سرشماري سال 1375 ، نسبت جنسي شهرستان بهبهان 4/101 مي‌باشد.اين نسبت براي سالهاي 55 و 65 برابر 6/105 بدست مي‌آيد.از نظر ساخت سني در سال 1371 از كل جمعيت روستايي شهرستان 1/45% در گروه سني 14-0 ساله ، 7/50% در گروه 64-15 ساله و 1/4 درصد نيز در گروه بالاي 65 سال قرار داشته كه بيانگر جواني جمعيت روستايي است.ميانگين سني در شهرستان 6/21 سال ، در نقاط شهري 7/22 و نقاط روستايي 8/19 سال محاسبه شده ، همچنين ميانه سني 7/16 سال مي‌باشد. 4-2-1-سواد و آموزش: در آبان ماه 1375 از مجموع 51423 نفر جمعيت 6ساله و بيشتر نقاط روستايي شهرستان ، 6/77% باسواد بوده‌اند.اين نسبت براي مردان 9/82% و براي ‌بوده‌است.همچنين از جمعيت 6-24 ساله نقاط روستايي ، 3/66% در حال تحصيل بوده‌اند.اين نسبت براي مردان 8/70% و براي زنان 5/61% بوده‌است در سال 1355 جمعيت باسواد شهرستان 9/55% بوده‌اند كه در سال 1365 با 1/13% افزايش به 68% رسيد. 5-2-1-پراكنش و توزيع جمعيت: در سال 1355 تعداد آباديهاي بهبهان 177 روستا اعلام شده‌است.اين تعداد در سال 65 به 171 روستا تقليل يافته ، مجدداً در سال 75 به 180 روستا افزايش پيدا كرده‌است.جدول شماره توزيع آباديها را بر اساس طبقات جمعيتي نشان مي‌دهد.با توجه به تعداد جمعيت روستايي ، متوسط جمعيت هر روستا در سال 55 برابر 5/197 نفر بود كه در سال 65 به 334 نفر افزايش يافت و در سال 1375 با 1 نفر افزايش به 335 نفر رسيد.تعداد روستاهاي كمتر از 100 نفر يا 20 خانوار در سال 55 حدود 48/0 و در سالهاي 65 و 75 به ترتيب 47 و 36 درصد كل روستاها را شامل مي‌شد.چنانچه ملاحظه مي‌شود در عين ثابت ماندن متوسط جمعيت آباديها ، از تعداد آباديهاي كمتر از 20 خانوار در سال 75 كاسته و به تعداد روستاهاي مياني افزوده‌شده‌است. جدول 3-1: توزيع روستاهاي شهرستان بهبهان بر اساس طبقات جمعيتي به تفكيك بخش در دوره‌هاي سرشماري 55 تا 75 طبقه بندي جمعيتي سال 55 سال 65 سال 75 شهرستان مركزي زيدون شهرستان مركزي زيدون شهرستان مركزي زيدون 0-490 40 34 6 52 47 5 42 38 4 50-99 45 37 8 28 22 6 23 16 7 100-149 31 22 9 25 21 4 15 12 3 150-249 26 16 10 36 24 12 40 28 12 250-499 21 10 11 3 119 12 29 16 13 500-999 4 3 1 13 8 5 22 19 3 1000-1999 3 2 1 3 3 0 5 4 1 2000+ 1 1 0 3 2 1 3 2 1 جمع كل 177 131 46 171 126 45 180 136 44 مأخذ:مركز آمار ايران،سرشماري نفوس و مسكن سالهاي 55 ، 65 و 75 3-1- 1-ويژگي‌هاي اقتصادي شهرستان: 1-3-1- شاخص‌هاي عمومي فعاليت و اشتغال بر اساس نتايج سرشماري‌هاي رسمي در سال 1355 از كل جمعيت شهرستان 78424 نفر معادل 3/68% را جمعيت 10 ساله و بيشتر تشكيل مي‌دادند. در سال 65 اين شاخص به 65% تقليل يافت.نتايج سرشماري سال 1375 نشان مي‌دهد از كل جمعيت روستايي 43232 نفر برابر 7/71% را 10 سال و بيشتر تشكيل مي‌داده‌اند.در حاليكه در سال 55 اين شاخص در نقاط روستايي ، 5/62 و در سال 65 معادل 5/60% بوده‌است. نرخ عمومي فعاليت شهرستان در سال 55 برابر 34% محاسبه‌شده‌است.اين شاخص در سالهاي 65 و 75 به ترتيب 9/35 و بدست مي‌آيد.نرخ فعاليت نقاط روستايي در سالهاي 55 تا 75 نيز به ترتيب 9/40 ، 7/33 و 5/34 بوده‌اند.بدين ترتيب جمعيت شاغل روستاهاي شهرستان در سال 55 رقم 7694 نفر معادل 86% ، سال 65 تعداد 9658 نفر برابر 9/82% و بالاخره در سال 75 با رقم 13198 نفر، 3/88% بودند.به عبارت ديگر نرخ عمومي معيشت در سالهاي 55 ، 65 و 75 به ترتيب 5/4 ، 9/5 و 6/4 بوده و نرخ بيكاري نيز به ترتيب بين 9/13 ، 17 و 7/11 در نوسان بوده‌است. 2-3-1- تركيب مشاغل در بخشهاي اقتصادي : بر اساس آمارهاي موجود ، در سال 55 از كل شاغلين 7/22% در بخش كشاورزي ، 42% در صنعت و 9/33% در خدمات فعاليت داشتند.اين درصد در سال 65 به ترتيب براي كشاورزي 8/13% ، صنعت 5/21% و خدمات 4/62% بدست مي‌آيد.در حاليكه در سال 75 همچنان سهم كشاورزي تقليل يافته و به % رسيده‌است.در اين سال سهم اشتغال صنعتي % و خدمات % بود. چنانچه از جدول زير برمي‌آيد ، سهم مناطق روستايي از كل شاغلين در سه دهه گذشته با اندك نوساني ثابت مانده‌است.اما سهم روستاها از اشتغال صنعتي افزايش محسوسي داشته‌ و از 26% به 33% افزايش يافته‌است.همين طور سهم اشتغال خدماتي نيز در روستاها رشد چشمگيري داشته‌است. جدول 4-1:سهم مناطق شهري و روستايي از اشتغال در بخشهاي سه‌گانه سرشماري نقاط جمع كل كشاورزي صنعت خدمات تو ضيحات 1355 شهرستان 100 100 100 100 شهري 67 16 7474 6/92 روستاي 33 84 26 4/7 1365 شهرستان 100 100 100 100 شهر 73 16 75 4/88 روستا 27 84 25 6/11 1375 شهرستان 100 100 100 100 شهر 68 21 67 82 روستا 32 7/78 33 18 مأخذ:مركز آمار ايران-نتايج تفضيلي سرشماريهاي دوره‌هاي آماري 55 تا 75 سطح كل اراضي زراعي شهرستان بالغ بر 55000 هكتار مي‌باشد كه 17% كل مساحت شهرستان را دربرمي‌گيرد.گندم و جو با 6/81% سطح زيركشت عمده‌ترين محصول كشاورزي شهرستان مي‌باشند.كشت برنج و نبات جاليزي و سبزيجات در رده‌هاي بعدي قرار دارند.باغات سطح بسيار محدودي را بخود اختصاص داده‌اند.عملكرد محصولات غله‌اي در شهرستان به ترتيب براي گندم 1678 و جو 1342 كيلوگرم در هكتار مي‌باشد كه از متوسط استان پايين‌تر است. آب زراعي از رودخانه‌ها و تعداد محدودي چاه تأمين مي‌شوند. دامپروري يكي از مهمترين فعاليتهاي اقتصادي مردم روستايي منطقه است.بر اساس اطلاعات موجود در شرستان بهبهان حدود 330000 رأس انواع دام وجود دارد.از اين تعداد 140000رأس گوسفند و بره ، 153000 رأس بز و بزغاله و مابقي گاو و گوساله مي‌باشند.دامداري با توجه به وجود مراتع عموماً به صورت سنتي و چراي آزاد رونق دارد. از نظر صنعت ، منطقه بهبهان در دوره‌هاي أتخير از تحولات و أشرفت صنعتي بهره كافي نبرده‌است.از واحدهاي صنعتي بزرگ شرستان مي‌توان به ككأركانهسيمان و كأركانه آجر ماشيني آشره نمود.بدليل وجود منابع نفت و ازو،تأسيسات مربوط و پالايشگاه ازو بيد بالند نيز قابل ذكر مي‌باشند.علاوه بر آن كارگاههاي صنعتي ديگري نظير كأركانه آرد ، ماكاروني ، روغن خوراكي ، كيك و رب گوجه ، يخسازي ، نمك يددار ، قند حبه ، كالباس و سوسيس ، بيسكويت ، برنجكوبي و… نيز در اين شرستان فعاليت دارند كه اغلب وابسته به كشاورزي مي‌باشند. اطلاعات موجود حكايت از رشد روزافزون بخش خدمات در شرستان دارد كه متناسب با جمعيت ساكن شرستان در مراكز شهري و روستايي برتر توسعه مي‌يابند.اين خدمات در عرصه‌هاي هتلداري ، رستوران ، حمل و نقل و ارتباطات ، مالي و بيمه و حقوقي و اجتماعي و شخصي تقسيم مي‌شوند كه اطلاعات مناطق روستايي در بخش كالبدي ذكر خواهدشد. 4-1-1- ويژگي‌هاي كالبدي-فضايي : 1-4-1-وضعيت خدمات و امكانات : بررسي تعداد و نحوه توزيع خدمات و زيرساخت‌ها نشانگر برخورداري نسبي روستاهاي شهرستان از زيرساختها و خدمات اوليه مي‌باشد.چنانچه با وجود 220 مدرسه ابتدايي ، 25 مدرسه راهنمايي و 7 دبيرستان به ازاي هر يك روستا يك دبستان ، هر هفت روستا يك مدرسه راهنمايي و هر 30 روستا يك دبيرستان وجود دارد. شبكه بهداشتي و درماني عليرغم قلت جمعيت روستاها پوشش مناسبي در شهرستان دارند.چنانچه با وجود 51 خانه بهداشت ، 11 مركز درماني ، 11 داروخانه ، 10 پزشك و 7 دندانپزشك و 50 بهورز به ازاء هر 1182 نفر يك خانه بهداشت و هر 5482 نفر يك درمانگاه ، هر 6030 نفر يك دندانپزشك و هر 8614 نفر يك دندانپزشك و 1200 نفر يك بهورز وجود دارد. از نظر زيرساختها از ميان 220 روستاي موجود 137 روستا داراي امكانات آب آشاميدني، 182 روستا برخوردار از نعمت برق و 2 روستا داراي لوله‌كشي گاز ، 13 روستا داراي تأسيسات مخابراتي و 58 روستا داراي صندوق پست مي‌باشند.با توجه به ماهيت عمودي اين نوع خدمات تفاضل آباديهاي داراي سكنه با روستاهاي برخوردار ، ميزان محروميت را تعيين خواهد كرد. از نظر راه دسترسي آمارهاي سال 75 وضعيت مناسبي را ترسيم مي‌كند.چنانچه از 220 آبادي داراي سكنه 123 روستا از طريق جاده آسفالت ، 50 روستا بوسيله جاده شوسه و 45 روستا بوسيله جاده خاكي به نقاط ديگر دسترسي داشتند فقط 1 روستا داراي جاده مالرو بوده‌است.اما توزيع نحوه دسترسي در بين دهستانهاي مختلف حاكي تفاوت محسوس نحوه برخورداري آنها از زيرساخت مهم مي‌باشد كه جدول شماره 5-1 در اين خصوص گوياست. جدول 5-1 : وضعيت دسترسي روستاهاي شهرستان بهبهان در سال 1375 دهستان كل آبادي نحوه دسترسي به جاده آسفالت شوسه خاكي مالرو ساير درونك 23 20 3 -- -- -- سردشت 23 16 6 1 -- تشان 69 29 5 34 1 حومه 67 29 28 10 -- دودانگه 36 27 8 1 -- آغاجاري 2 2 -- -- -- شهرستان 220 123 50 45 1 ماخذ: مركز آمار ايران، شناسنامه آباديهاي كشور- شهرستان شوش 2-4-1-سازمان فضايي و سطح‌بندي سكونتگاهها‌ : پراكنش روستاها برحسب عوارض طبيعي (كوه ، رودخانه و….) ، راههاي ارتباطي و موضع جغرافيايي مناسب استوار صورت مي‌پذيرد.طرح ساماندهي روستاهاي شهرستان بهبهان تحت تأثير اين عوامل شهرستان را به چهار ناحيه : تشان ، دودانگه ، بهبهان و زيدون، 8 حوزه به نامهاي :مشهدتشان ، پيازكار ، دودانگه ، كردستان ، بهبهان ، منصوريه ، سردشت و درونك و همچنين 19 مجموعه روستايي تقسيم كرده‌است.كانونهاي زميني شهرستان بهبهان را نيز بر اساس روابط فضايي و عملكردي و خدماتي آنها به 5 سطح به ترتيب : سكونتگاه سطح 1 (مركز منطقه) ، سطح 2 مركز نواحي روستايي ، سطح 3 مركز حوزه‌هاي روستايي ، سطح 4 مجموعه‌هاي روستايي و سطح 5 را روستاهاي منفرد تفكيك نموده‌است.مجموعه‌هاي روستايي عمدتاً داراي شكل خوشه‌اي و خطي مي‌باشند.شكل خطي در نظام استقرار عمدتاً حول و حوش رودخانه و راهها سازمان يافته‌اند.بهره‌برداري از منابع آب و خاك حاشيه رودخانه و دسترسي راحت و سريع منجر به نظام خطي در توزيع اين نوع از گروه‌هاي روستايي گرديده‌است.مناطقي غير از حاشيه رودخانه و راهها كه بدليل محدوديت‌هاي طبيعي و استفاده از پوشش گياهي در شكل‌گيري نظام خوشه‌اي مؤثر مي‌باشند. رودخانه‌هاي زهره ، مارون و خيرآباد و راههاي اصلي ارتباطي منطقه ، استانهاي كهگيلويه و بوير احمد ، بوشهر و مركز خوزستان در تفكيك مرز نواحي و حوزه‌ها نقش اصلي ايفا كرده‌اند.وجود گروههاي مختلف ايلي و طايفه‌اي نيز در شكل‌گيري كانونهاي زيستي همگن مؤثر بوده‌اند. طرح ساماندهي شهرستان الگويي تقسيمات فضايي-كالبدي 5 سطحي را مدنظر قرار داده و به منظور انتظام‌بخشي بيشتر به كالبد و فضا و تنظيم سلسله مراقبتي روابط عملكردي ، بر اساس اصول برنامه‌ريزي منطقه‌اي و مدنظر قرار دادن آستانه‌هاي جمعيتي ، عناصر شاخص و تبعي و شعاع دسترسي شهرستان بهبهان را به 4 ناحيه ، 9 حوزه و 28 مجموعه روستايي تقسيم نمود كه تفاوت آن با تقسيمات موجود تنها افزايش 9 مجموعه روستايي مي‌باشد. جدول5-1 :تقسيمات كالبدي شهرستان بهبهان ناحيه تعداد حوزه تعداد مجموعه تعداد روستا توضيحات تشان مشهد 3 9 60 21 دودانگه 2 6 33 8 بهبهان 2 4 45 17 روستاي زير100نفر زيدون 2 9 46 17 روستاي زير 100 نفر تعداد كل 9 28 184 مأخذ:بنياد مسكن انقلاب اسلامي – طرح ساماندهي شهرستان بهبهان 1378 3-4-1- جايگاه روستاي كريم آباد در سطح بندي روستايي شهرستان بهبهان فاقد طرح جامع ناحيه يا شهرستان مي باشد. بنابر اين صرفاً جايگاه روستاي مورد مطالعه در طرح ساماندهي روستاهاي شهرستان بهبهان كه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و تصويب گرديده، مورد بررسي قرار ميگيرد. روستاي كريم آباد در مجموعه بهبهان از حوزه بهبهان ناحيه بهبهان قرار گرفته است مجموعه بهبهان شامل روستاهاي اسلام آبادعليا و سفلي –چم سياه- له سبيد- چهار آسياب – كريم آباد – سالار آباد- سرحد آقا- بهزادي- سه كنار- خارستان سفلي- قبله كوه- كمال آباد-و شهرك وليعصر مي باشد. ، طرح ساماندهي جمعيت ناحيه حوزه،مجموعه و روستاهاي تابعه آن را با نرخ رشد 4/1 درصد براي سال 80، نرخ 1 درصد براي 85 و بالاخره 9/0 درصد براي 1395 پيش بيني كرده است. براين اساس مجموعه بهبهان كه در سال 1375 داراي 4379 سكنه بوده در سالهاي 80، 85، 95 به ترتيب داراي 4695 ، 4837 و 5238 نفر سكنه بايد باشد. روستاي كريم آباد عليا با 376 سكنه در سال 75 فقط 6/8 درصد جمعيت مجموعه را در خود جاي داده بود كه در مقاطع بعدي بايد به 403نفر در سال 1380ورقم 424نفر در 1385وتالاخره 464نفر در سال 1395 نفر مي رسيد. از نظر اقتصادي معيشت مجموعه عمدتاً متكي بر زراعت و دامداري بوده وباغداري و صنعت و معدن سهم ناچيزي در اقتصاد آن اتيفا مي كند. طرح ساماندهي بر تقويت بخش كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي تاكيد نموده كه با احداث سد مارون و شبكه پايين دست آن از طريق توسه اراضي آبي زراعت و تاغداري و فعاليت هاي تبعي آنها رونق چشمگيري خواهند داشت. از نظر خدماتي با توجه به آستانه جمعيتي، شعاع دسترسي و عناصر شاخص و تبعي روستاي كريم آباد استحقاق استقرار مدارس ابتدايي و راهنمايي ، خانه بهداشت و صندوق ، دهياري واحد فروش سوخت، واحدهاي تجاري روزانه و مسجد و حمام عمومي را دارد. 1 موقعيت شهرستان بخش دهستان فاصله تا مركزبخش بهبهان مركزي منصوريه 5/1 كيلومتر جغرافيا و اقليم توپوگرافي اقليم رطوبت و بارندگي نوع راه شيب عمومي باد غالب دشت كوهستان كوهپايه گرم معتدل سرد مرطوب نيمه خشك خشك آسفالته خاكي شمالي جنوبي جنوبي شمالي شرقي غربي شرقي غربي جنوب غرب * * * * * ويژگيهاي جمعيتي سال 1345 1355 1365 1375 1383 افق طرح 1393 وضعيت مهاجرت جمعيت --- --- 207 376 522 702 مهاجر فرست مهاجر پذير خانوار -- --- 38 67 104 115 * بعد خانوار --- --- 4/5 6/5 5 7/4 نرخ رشد --- --- --- 1/6 2/4 3 تعداد جمعيت با سواد 15 سهم باسوادي 87 نسبت جنسي 112 فعاليتهاي اقتصادي كشاورزي فعاليتهاي اقتصادي فعاليتهاي كشاورزي درصد اشتغال در بخشهاي اقتصادي تعداد دام سهم كشاورزي نوع زراعت محصولات عمده كشاورزي كشاورزي صنعت وساختمان خدمات ساير گوسفندوبز گاو گوساله طيور باغداري زراعت آبي ديم 1 2 3 4 5 62 11 27 --- 250 50 500 50 50 100 -- گندم ذرت خرما -- شاغلين تعداد شاغلين 67 نرخ معيشت 2/4 تعداد جمعيت بالقوه فغال 257 نرخ اشتغال 26 امكانات و خدمات كاربري آموزشي درماني تاسيسات و تجهيزات فرهنگي فضاي سبز مذهبي اداري بهداشتي وضعيت آمادگي دبستان راهنمايي دبيرستان مركز بهداشت خانه تهداشت دفترمخابرات صندوق پست منبع آب شعبه فروش سوخت آب برق تلفن گاز كتابخانه فضاي بازي كودك پارك فضاي سبز مسجد حسينيه شوراي اسلامي مركزخدمات شركت تعاوني انتظامي حمام غسالخانه موچود - * - - - * * - * - * * - - - - - - * - * - - - - - پيشنهادي - * - - - * * * * * * * * * * * * * * - * - * * * - مسكن و خانوار جمعيت استقرار واحذهاي مسكوني كيفيت ابنيه مصالح عمده ساختمان نحوه دفع فاضلاب شمالي جنوبي شرقي غربي دردست احداث مناسب مرمتي تخريبي آجر آهن خشت چوب آجر چوب تيرچه بلوك چاه جذبي دفع سطحي سپتيك فصل دوم مطالعات وضع موجود فصل دوم: مطالعات وضع موجود روستاي كريم آباد 1-2- خصوصيات اجتماعي و فرهنگي 1-1-2-موقعيت و سابقه شكل‌گيري و وجه تسميه روستاي كريم آباد با مختصات جغرافيايي 50 درجه و 16 دقيقه طول شرقي و 30 درجه و 37 دقيقه عرض شمالي در‌فاصله1كيلومتري شمال‌شرق بهبهان و 5 كيلومتري غرب مركز دهستان (روستاي منصوريه) واقع شده‌است.مطلعين روستا سابه شكل‌گيري آن را حدود 30 سال ذكر مي‌كنند كه توسط گروهي از طوايف بهمه‌اي و طيبي بنا نهاده‌شد و بتدريج چند خانوار از منطقه‌‌ي گيوه چرمي نيز به آنها اضافه گرديدند. نام روستا از اسم يكي از اولين ساكنين روستا به نام كريم گرفته شده‌است.بدليل عدم وجود زمين زراعي ملكي براي ساكنين كريم‌آباد را مي‌توان يك روستاي حاشيه‌اي شهر بهبهان ناميد. 2-1-2-تحولات جمعيت و خانوار سرشماري سال1365 تعداد جمعيت اين روستا را 207 نفر ثبت كرده‌است.اين تعداد در سال 75 به 376 نفر و در سال 83 به 552 نفر افزايش پيدا كرد.بدين ترتيب متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت آن در دهه 65-75به 2/6 درصد بوده كه در سالهاي اخير سير نزولي به خود گرفته و به 2/4 درصد در سالهاي 75-83 رسيد.متوسط رشد 18 ساله (35-83)، 5درصد بدست مي‌آيد. جمعيت كريم آباد در سال 65 در قالب 38 خانوار زندگي مي‌كردند كه بعدي معادل 5/5 درصد را نشان مي‌دهد.تعداد خانوار در سال 75 به 67 و بعد خانوار 6/6 رسيد.آمارهاي مركز بهداشت شهرستان بهبهان در انتهاي سال 83 تعداد خانوار اين روستا را 104 اعلام كرده‌است كه بعد 5 نفر را نشان مي‌دهد. جدول1-2: تحولات جمعيت و خانوار كريم آباد در سالهاي45-82 سال جمعيت خانوار بعدخانوار نرخ رشد توضيحات 1365 207 38 5/5 ـــــ -رشد83-65 برابر 5% است. 1375 376 67 6/5 2/6 1382 522 104 5 2/4 مأخذ: - مركز آمار ايران نتايج سرشماري رسمي سالها ي 65 و 75 - مركز بهداشت شهرستان بهبهان سال 1387 3-1-2-تركيب جنسي و سني جمعيت بر اساس نتايج سرشماري سال1375، نسبت جنسي جمعيت نقاط روستايي شهرستان بهبهان 104درصد ، بخش مركزي 106درصد ، بخش زيدون 99 درصد و بخش آغاجاري 100 درصد مي‌باشد. اطلاعات مركز بهداشت شهرستان بهبهان تعداد مردان و زنان اين روستا را در سال 1383 به ترتيب 276 و 246 نفر اعلام كرده كه نشانگر نسبت جنسي 112درصد مي‌باشد.اين نسبت براي گروه كمتر از 15 سال 133درصد ، گروه 15-64 ساله 99درصد و بالاتر از 65 سال 140درصد بدست مي‌آيد. ساخت سني جمعيت يك جامعه آيينه‌ي تمام نماي تحولات گذشته و دورنماي آتي آن مي‌باشد و تحليل ساختار سني علاوه بر روشن ساختن مقاطع و برهه‌هاي خاص تأثيرگذار بر جمعيت افق‌هاي روشني را پيش روي برنامه‌ريزان مي‌گذارد.قرارگرفتن 8/58 درصد از كل جمعيت در سن 64-15سال نشانگر تمايل جمعيت به سمت ميانسالي است و كاهش تدريجي ميزان مواليد سالانه كه به صورت جمع‌شدگي قاعده هرم سني قابل مشاهده است ، از علايم روشن اين گرايش مي‌باشد. جدول 2-2: تركيب سني و جنسي گروههاي عمده سني روستاي كريم‌آباد در سال 1387 گروههاي عمده سني جمعيت كل مرد زن نسبت جنسي تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد كمتر از15سال 191 6/36 109 5/39 82 4/33 133 64-15 307 8/58 153 4/55 154 6/62 99 65ساله‌وبيشتر 24 6/4 14 1/5 10 4/1 140 جمع كل 522 100 276 9/52 246 1/47 112 مأخذ: - مركز آمار ايران نتايج سرشماري رسمي سالهاي 65 و 75 - مركز بهداشت شهرستان بهبهان سال 1387 جدول 3-2: توزيع جمعيت روستاي كريم آباد گروههاي سني و جنسي سال 1387 گروههاي سني مرد وزن مرد زن نسبت جنسي تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 0-4ساله 9-5ساله 14-10ساله 19-15ساله 24-20ساله 29-25ساله 34-30ساله 39-35ساله 44-40ساله 49-45ساله 54-50ساله 59-55ساله 64-60ساله 65 ساله و بيشتر 49 58 84 77 64 39 44 25 17 17 14 5 5 24 4/9 11 16 7/14 2/12 4/7 4/8 8/4 2/3 2/3 7/2 9/0 9/0 6/4 27 30 52 33 33 19 24 11 11 10 10 2 -- 14 8/9 8/10 8/18 9/119/11 7 7/8 4 4 6/3 6/3 7/0 -- 5 22 28 32 44 31 20 20 14 6 7 4 3 5 10 9/8 4/11 13 9/17 6/12 8 8 7/5 4/2 8/2 6/1 2/1 2 4 7/122 107 5/162 75 5/106 95 120 6/78 3/183 146 250 7/66 -- 140 جمع 522 100 276 100 246 100 112 4-1-2-مهاجرت و جابجايي مهاجرت به عنوان يك پديده اجتماعي-اقتصادي و سياسي حاصل شرايط خاصي است كه در فضاي جغرافيايي به شكل تحرك مكاني جمعيت ظاهر مي‌شود و علل مختلفي مي‌تواند داشته‌باشد.در اين قسمت بر اساس تحليل ساختار سني و جنسي جمعيت و اطلاعات شفاهي مطلعين وضعيت مهاجرت روستا مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. شكل‌گيري هسته اوليه روستا با پديده مهاجرت عشاير لرمنطقه همراه بوده‌است كه به تدريج با پذيرش خانوارهاي جديد پرجمعيت‌تر شد.از ملاحظه نرخ رشد جمعيت گذشته و مقايسه آن با ساير نقاط روستايي و در نظر گرفتن شرايط فرهنگي حاكم و عدم وجود هر گونه اراده و برنامه كنترل جمعيتي،چنين برداشت مي‌شودكه روستا مهاجر پذيري بوده است. 5-1-2-ويژگي‌هاي قومي-فرهنگي و نظام تصميم‌گيري روستا ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جمعيت منطقه بالاخص اعتقادات،باورها و آداب و سنن آنها كه حاكي از آميختگي فرهنگ بومي و علايق سنتي به آموزه‌هاي ديني و مذهبي است در فرايند عمومي دگرگوني اجتماعي و فرهنگي كشور،تغيير و تحول كمتري را شاهد بوده‌است.اگر چه مظاهر كالبدي زندگي روستايي در كريم آباد به‌لحاظ نزديكي به شهر وگستردگي ارتباط بانقاط شهري دچار تحولات اساسي گرديده و تفاوت چنداني با جامعه شهري كوچك ندارد،هنوز خصلت‌هاي فرهنگي و سنت‌هاي بومي نظير احترام به بزرگان و ريش‌سفيدان،محدوديت مواجهه مستقيم زنان و مردان،استحكام جايگاه خانواده،ارزش كار و تلاش و تقدس منابع توليد اقتصادي پابرجاست. سازمان قدرت و نظام تصميم گيري در روستاهاي منطقه با نحوه شكل‌گيري،سير تحول تاريخي وشرايط اقتصادي واجتماعي و...تعريف مي شود. ريش سفيدان ومعتمدان محلي را بايستي با نفوذترين وموثرترين افراد در سازمان قدرت و نظام تصميم‌گيري دانست كه در تنظيم روابط خانواده‌ها با يكديگر و حل و فصل مسائل و مشكلات درون‌محله‌اي و حتي خانوادگي نقش كليدي داشته‌ و دارند. كما‌اينكه با شكل‌گيري نظام رسمي تصميم‌گيري چه قبل و چه بعد از انقلاب در قالب انتخاب كدخدا و يا شوراي اسلامي روستا و ... همچنان از جايگاه رفيعي در عرف اجنماعي و فرهنگي برخوردارند.حضور گسترده و مؤثر جوانان در عرصه مديريت روستا را بايستي نقطه عطفي در تحولات اجتماعي محسوب داشت كه در قالب شوراي اسلامي روستاها نمود رسمي يافت ،ليكن اين نقش‌پذيري معارض حضور و ايفاي نقش ريش‌سفيدان نبود بلكه با نوعي تقسيم كار بصورت مكمل عمل نمودند يا روستا و روستاييان ضمن مشاركت در حفظ انقلاب و كشور،سهم خويش را از اقدامات عمراني بگيرند. انتخاب شوراي اسلامي در چارچوب قانون و انتخاب دهيار به عنوان مدير رسمي روستا توسط شورا تحولات چشمگيرتري را نويد مي‌دهد.كه در اين طرح هادي روستا مي توانند جايگاه خود را به اثبات برسانند. 2-2-وضعيت اقتصادي روستا 1-2-2-تركيب مشاغل شناسنامه آبادي‌هاي شهرستان بهبهان در سال 1375 جمعيت 10 ساله و بيشتر روستاي كريم آباد را 257 معادل 4/68 درصد كل جمعيت و تعداد شاغلين را 67 نفر ثبت كرده‌است كه معادل 1/26درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر و 8/17 درصد از كل جمعيت را دربرمي‌گرفت. نرخ معيشت 6/5 نفر بود كه بيانگر وضعيت نامناسب اشتغال مي‌باشد.در سال 1365 تعداد شاغلين 33 نفر اعلام شده‌بود كه 16درصد از كل جمعيت 207 نفري آن را شامل مي‌شدكه نرخ معيشت 3/6 را بدست مي دهد..نرخ رشد سالانه اشتغال طي دهه 65-75 حدود 7درصد بدست مي‌آيد. كه بيشتر از آهنگ رشد جمعيت مي باشد. دستيابي به تعداد شاغلين در سال مطالعه با اتكا به اطلاعات شفاهي و كلي شوراي اسلامي روستا دشوار مي‌نمايد. اگر نرخ معيشت را 5 در نظر بگيريم، تعداد شاغلين بايستي به 100 نفر بالغ مي گرديد. كه نظر شوراي اسلامي نيز مؤيد اين تعداد مي باشد. جدول 4-2:وضعيت فعاليت و اشتغال روستاي كريم آباد سال تعداد جمعيت دهساله و بيشتر شاغل نرخ معيشت نرخ رشد اشتغال توضيح تعداد درصد تعداد درصد 1365 1375 1383 207 376 522 -- 257 522 -- 4/68 5/79 33 67 105 16 8/17 20 3/6 6/5 5 -- 7 8/7 ماخذ-مركز آمار ايران- نتايج سرشماريهاي 75 ، 65 - مركز بهداشت شهرستان بهبهان – واحد آمار 1387 بر اساس اطلاعات شوراي اسلامي روستا بيش از 62 درصد ( 65 نفر) از كل شاغلين موجود روستا در بخش كشاورزي فعاليت دارند.27درصد (28 نفر) در مسائل خدماتي اعم از آموزشي،بهداشتي،زيربنايي و خدمات تجاري و فني و 11درصد (12 نفر) نيز در ساير مشاغل از قبيل ساختمان و صنعت و … مشغول مي‌‌‌‌باشند. جدول 5-2 : تركيب مشاغل كريم آباد در سال 1387 بخش اقتصادي تعداد شاغل درصد توضيحات كشاورزي خدمات صنعت و ساختمان و… 65 28 12 62 27 11 جمع كل 105 100 مأخذ: شوراي اسلامي روستا-1387 الف)وضعيت كشاورزي روستا زراعت و دامداري منبع اصلي درآمد و معيشت روستاي كريم آباد بوده و هست. اگر چه فعاليت اصلي روستائيان كشاورزي بوده و از طريق زراعت و باغداري و دامداري امرار معاش مي كردند. ليكن ساكنين كريم آباد فاقد زمين ملكي كشاورزي مي باشند. كليه اراضي متعلق به بهبهان و روستاهاي اطراف مي باشد و بيش از 65 نفر به صورت كارگر كشاورزي يا اجاره دار در باغات و اراضي زراعي و دامداريها فعاليت دارند.اراضي محدود موجود در اطرتف روستا به نخلستان و باغات زردآلو و انگور اختصاص يافته اند. كشت گندم و ذرت نيز كشت غالب اراضي زراعي مي باشد. آب زراعي بوسيله كانال از رودخانه كرخه و چاه تامين مي شود. با توجه به موقعيت روستا در كنار رودخانه محدوديتي براي آب زراعي احساس نمي شود. مرغوبيت خاك و آب كافي همراه با تجربه كشاورزان موجبات بهره‌برداري مناسب از زمين را فراهم كرده‌است كه نتيجه آن در راندمان خوب توليد نمود پيدا كرده‌است.متوسط راندمان گندم 5/4 تن ذرت 6 تن دانه و 40 تن علوفه و هر اصله نخل 300 كيلو نارك برآورد شده‌است. وجود 4 دستگاه تراكتور با تجهيزات جانبيدر روستا وجود دارد و زارعين از كمباين غيربومي و تراكتور اجاره اي نيزدر كاشت و برداشت غلات استفاده مي كنند و از نهادهاي كشاورزي تحت نظارت كارشناسان كشاورزي شهرستان بهره گيري مي نمايند. علاوه بر فعاليتهاي زراعي،دامداري نيز از محورهاي اصلي فعاليت كشاورزي روستا محسوب مي‌شود.سابقه دامداري اهالي در كنار قابليت‌هاي بالاي محيطي براي تأمين علوفه و پرورش دام موجب شده‌است اين بخش همچنان از اولويت‌هاي اصلي فعاليتي باشد.بر اساس نتايج سرشماري سال 1365 روستاي كريم آباد داراي 50 رأس گاو و گاوميش و 200رأس گوسفند بوده‌است.در حال حاضر بر اساس اطلاعات شوراي اسلامي تعداد گاو و گاوميش حدود 250 رأس و گوسفند 60 رأس مي‌ باشد.علاوه بر آن 6 واحد دامپروري نيز در محدوده روستا فعاليت دارند كه بخش از شاغلين روستا را در بر مي گيرند مازاد محصولات دامي به واحدهاي توليد لبنيات شهرستان تحويل مي‌گردد. ب)صنعت: در محدئده روستا فقط يك واحد كارگاه بلوك زني وجود دارد كه 3 نفر در آن مشغول مي باشند 9 نفر نيز در كارگاه هاي صنعتي شهر و منطقه فعاليت مي كنند. ج)خدمات: بخش خدمات از مهمترين منابع تامين معشيت و فعاليت روستاييان است3 واحد تجاري، يك واحد آموزشي و خانه بهداشت تنها واحدهاي خدماتي روستا را تشكيل ميدهند كه 10 نفر در آنها مشغول فعاليت هستند علاوه بر ان 18 نفر از ساكنين در مشاغل خدماتي خارج از روستا مشغول مي باشند. جدول5-2:تعداد و انواع واحدهاي خدماتي موجود در سال 1387 شرح جمع آموزشي و فرهنگي بهداشتي-درماني زيربنايي وحمل و نقل تجاري خدمات فني تعداد واحد شاغل 5 10 1 6 1 1 -- -- 3 3 -- -- مأخذ:شوراي اسلامي روستا 3-2-ويژگي هاي كالبدي روستا 1-3-2-مراحل توسعه بدليل جواني روستا، بافت كالبدي از سيماي يكساني برخوردار است به همين دليل تشخيص مراحل توسعه كالبدي از بررسي بافت ميسر نيست. بر اساس اطلاعات محلي اولين ساكنين در قسمت شمالي بافت فعلي شكل گرفتند و بتدريج در قسمت هاي جنوبي به طرف جاده كارخانه سيمان توسعه يافتند، بدليل محدوديت زمين در سالهاي اخير واحدهاي خدماتي در شمال غرب و دامداريها در غرب گسترش پيدا كردند.در اخرين مرحله در قسمت شرقي واحدهاي مسكوني شكل گرفتند. 2-3-2-محله‌‌بندي روستا بافت كالبدي سكونتگاه‌هاي انساني بر اساس عوامل و شاخصه‌هاي مختلف به بخشهاي كوچكتر تقسيم مي‌شوند.منشاء اين تقسيم بندي‌ها اغلب توزيع خدمات و امكانات در موقعيت مناسب نسبت به واحدهاي مسكوني ، مراحل گسترش تاريخي ، موضع جغرافيايي عناصر، شاخص طبيعي جدايي گزيني قومي مي‌باشند. بر اين اساس در روستاي كريم آباد محله هاي زير قابل تشخيص مي باشند. الف)محله طيبي ها: محدوده مركز اصلي روستا و مرحله اول توسعه به عنوان محله طيبي ها معروف است كه با استقرار واحدهاي آموزشي ، مذهبي ، بهداشتي ، و زيربنايي همچنين عبور محور اصلي روستا از اين محدوده و هويت ويژه‌اي به آن بخشيده‌اند. ب)محله بهمه اي : قسمت جنوبي روستا كه خانوارهاي بهمه اي در آن استقرار يافته اند مسجد نيز در اين محله قرار گرفته است. نقشه محله بندي روستا محل استقرار هر يك را نمايش مي دهد. 3-3-2-مالكيت زمين و املاك: تخصيص زمين براي نيازهاي آتي مراكز جمعيتي يا فعاليتي بدون توجه به مالكيت اراضي مورد نظر و امكان تملك آن ضمانت اجرايي پيشنهادات طرح را پايين مي آورد.معمولاً اراضي واقع در محدوده كانون جمعيتي به چهار دسته ؛دولتي، عمومي (مشاع)، خصوصي وموقوفه تقسيم ميگردند. واستفاده از هر كدام تابع قوانين وضوابط واصول خاص خود مي باشد.وضعيت مالكيت اراضي اين روستا بر اساس نظر شوراي اسلامي روستادر نقشه مربوطه نشان داده شده است كه به شرح ذيل قابل تبيين است. الف) املاك واراضي خصوصي: زمين هاي تحت اشغال واحدهاي مسكوني وتجاري در مالكيت ساكنين روستا مي‌باشند اما اراضي زراعي موجود در داخل وحاشيه بافت در تملك اهالي شهر بهبهان مي باشند.اين اراضي جمعاً حدود 80 درصد محدوده مورد مطالعه را شامل مي شوند. ب)مالكيت عمومي : معابر و گذرها و ميادين و حاشيه معابر جزء اراضي عمومي(مشاع) مي‌باشند كه استفاده از آنها در جهت انتفاع كل روستا و تحت نظر شوراي اسلامي و دهيار خواهدبود.در طرح هادي اين نوع اراضي عموماً در جهت توسعه معابر يا استقرار خدمات عام‌المنفعه تخصيص مي‌يابند.سطح اين اراضي حدود 18 درصد روستا را شامل مي‌شود. ج)اراضي دولتي : املاك و اراضي مربوط به مدرسه و خانه بهداشت و حريم قانوني جاده عبوري در تملك دولت قرار دارند. د)اراضي موقوفه : عرصه و اعيان مسجد روستا را در زمره اراضي موقوفه قرار مي‌دهند كه سطح بسيار محدودي را به خود اختصاص داده‌است. 4-3-2-كيفيت بناها: عمر ساختمان ، نوع مصالح و كيفيت ساخت معيارهاي تعيين كيفيت ابنيه محسوب مي‌شوند.كيفيت بناهاي يك سكونتگاه بيانگر شرايط اقتصادي (شكوفايي يا عقب‌‌ماندگي) روستاست.كيفيت بناهاي روستاي مورد مطالعه بر اساس برداشت محلي و با توجه به قدمت اندك آن در 3 دسته نوساز ، مناسب و مرمتي به شرح ذيل و نقشه كيفيت ابنيه مورد شناسايي قرار گرفته‌است. الف)بناهاي نوساز : اين نوع بناها كه با استفاده از مصالح جديد نظير آجر و آهن يا بتون در سالهاي اخير احداث گرديده‌اند ، حدود 30درصد ساختمانهاي روستا را شامل مي‌شوند. ب)ساختمانهاي مناسب : اين نوع بناها از قدمت كمتري برخوردار بوده و با استفاده از مصالح مقاوم نظير آجر و آهن و بعضاً بلوك سيماني ساخته‌شده‌اند و براي سكونت مناسب مي‌باشند.گو اينكه از نظر سيستم ساخت ممكن است اصول مهندسي مورد نظر رعايت نشده‌باشد.بيش از 65درصد بناهاي روستا در اين گروه قابل طبقه بندي مي‌باشند كه حكايت از نوسازي بافت دارد. ج)بناهاي مرمتي : بناهاي مسكوني يا فضاهاي جانبي آن كه داراي قدمت زيادي بوده و بدون استفاده از مصالح مقاوم و يا بدون بهره گيري از مهارتهاي فني بنا گرديده‌اند و از ضريب اطمينان پاييني براي سكونت برخوردارند ، در اين گروه دسته‌بندي مي‌شوند كه استفاده مطمئن از آنها مستلزم انجام تعميرات اساسي با استفاده از مصالح مقاوم و بهره‌گيري از مهارتهاي فني لازم مي‌باشد.اين واحدها حدود 5درصد بافت روستا را تشكيل ميدهند.البته در بناهاي مناسب نيز بناهاي جانبي نظير انباري مشاهده مي‌شود كه در اين رده قرار مي‌گيرند. 5-3-2-وضعيت تأسيسات و خدمات : 1-5-3-2-امكانات زيربنايي : امروزه نقش زيرساختها از جمله آب ، برق و ارتباطات به عنوان شرط اوليه و نيروي محركه توسعه كانونهاي زيست و فعاليت انكارناپذير است.خوشبختانه روستاي مورد مطالعه از نظر امكانات زيربنايي از وضعيت مطلوبي برخوردار است. الف)برق : نيروي برق در مناطق جنوبي كشور از ابعاد مختلف حائز اهميت بسياري است.به همين دليل برقرساني به نقاط روستايي بويژه در اين منطقه در صدر اولويت‌هاي خدمت‌‌ر‌‌ساني دولت قرار گرفت كه خوشبختانه روستاي كريم آباد نيز از سال 57 از اين نعمت بزرگ بهره‌مند گرديد.چنانچه در حال حاضر تمامي واحدهاي مسكوني و خدماتي از نيروي برق استفاده ميكنند.اداره برق شهرستان مديريت و نگهداري شبكه برق را بر عهده دارد.قبض برق مصرفي خانوارها بر اساس قرائت مأمورين سيار صادر و از طريق شوراي روستا به خانوارها تسليم و هزينه ها جمع اوري ميشود.برق روستا ضعيف بوده و قطعي مكرر و ضعف شبكه امكان استفاده از كولر گازي را در تابستان سلب ميكند. ب)آب آشاميدني : به لحاظ اهميت فوق‌العاده آب آشاميدني در سلامت انسانها،تأمين دسترسي روستاييان به آب سالم بهداشتي مورد توجه جدي دولت قرار گرفت. آب روستاي كريم آباداز شبكه آبرساني بهبهان تامين مي شود از نظر كمي و كيفي مناسب است. ج)مخابرات : از سال گذشته كابل كشي تلفن در روستا انجام شده و روستاييان امكان برقراري ارتباط تلفني در منزل را پيدا كرده اند. روستا فاقد دفتر پست يا صندوق پست مباشد و از امكانات شهر استفاده مي نمايد. د)دفع فاضلاب و زباله : پساب منازل روستا با هدايت به كنال فاضلاب بهبهان به رودخانه مارون مي ريزد.. فاضلاب منازل و توالتها در اغلب در چاله‌هاي مدور يا چهارگوش مسقف ساخته‌شده از بلوك يا لوله‌هاي سيماني در پياده‌روها و گذرها ريخته و قابل تخليه مي‌باشند.نظارت خانه بهداشت و جديت شوراي اسلامي در رعايت نكات بهداشتي بسيار مؤثر بوده‌ و هست. زباله‌هاي روستايي كه تركيبي از پسماندهاي خانگي و فضولات حيواني مي‌باشند از مهمترين مسائل روستا بوده كه در داخل روستا در محل هاي جمع آوري ميشود سپس هر دو هفته يكباربوسيله تراكتور به محل كره حمل شده و توسط شهرداري دفن مي شود. ه)گورستان : كريم آباد فاقد گورستان اختصاصي روستا مي‌باشد و از گورستان شهراستفاده مي كند. 2-5-3-2-امكانات و خدمات اجتماعي و رفاهي : الف) آموزشي : آموزش و پرورش در روستاي مورد مطالعه سابقه طولاني ندارد، نخستين واحد آموزشي دولتي در دهه 70 در روستا داير شد.. در حال حاضر مدارس ابتدايي در روستا داير است، واز مدارس راهنمايي و متوسطه شهر استفاده مي نمايند. آمارهاي رسمي با سوادي ابعاد اين شاخص اجتماعي را روشن مي سازد . چنانچه سرشماري سال 1365 جمعيت با سواد روستا را93 نفر اعلام شده بودكه 62درصد از جمعيت 6 ساله و بيشتر 45 درصد كل جمعيت را شامل مي شدكه نسبت به مناطق روستايي شهرستان، شاخص بالاست.تعداد باسوادان در سال 75 برابر 255نفر اعلام شده‌بود كه 82درصد جمعيت 6ساله و بيشتر و حدود68درصد كل جمعيت روستا را دربرمي‌ گرفت.از تعداد باسوادان كل روستا 140 نفر مرد و 115 نفر زن بوده‌اند.در حال حاضر جمعيت باسوادان روستا نزديك90درصد مي باشد ب)بهداشتي-درماني: روستاي كريم آباد فقط داراي يك واحد خانه بهداشت مي باشد كه يك نفر در اين مركز به ارائه خدمات بهداشت عمومي ومراقبتهاي بهداشتي فردي بويژه تنظيم خانواده و … مي‌پردازد.خدمات پزشكي و درماني بهبهان مورد استفاده روستاييان قرار مي گيرد. ج)مذهبي-فرهنگي: يك باب مسجد تنها مركز مذهبي روستا را تشكيل مي دهد. كه علاوه بر برپايي مراسم عبادت و عزاداري ايام محرم اهالي مسلمان روستا مجالس ترحيم اموات و جلسات عمومي روستا نيز در آن تشكيل مي‌شود و به عنوان فضاي فعال عمومي محسوب ميشودحتي دفتر كار شوراي اسلامي و رفع رجوع مشكلات عمومي محسوب مي شود. د)خدمات فني و تجاري: روستاي كريم آباد فقط 3 واحد خدمات تجاري در روستا فعال هستند.براي نيازهاي فراتر روزانه به شهر مراجعه ميشود. ج)ورزشي-تفريحي: هيچگونه فضاي ورزشي و تفريحي در روستا وجود ندارد. 6-3-2-شبكه ارتباطات و دسترسي‌ها: الف)موقعيت ارتباطي روستا: كريم آباد در فاصله 1 كيلومتري مركز شهرستان (شهر بهبهان) و 5 كيلومتري مركز دهستان قرار گرفته‌است و فاقد سرويس عمومي مي باشد. براي رفت و آمد بين نقاط ديكر از وسايل عبوري يا شخصي و دربستي استفاده مي شود.. كرايه ميني بوس هر نفرتا مركز دهستان 1000 ريال تا بهبهان نيز همين كرايه دريافت مي شود علاوه بر آن چنددستگاه سواري اقدام به جابجايي مسافرين مي كنند. ب)شبكه معابر و دسترسي‌هاي روستا: شبكه معابر و گذرهاي داخل محدوده روستا با نظم هندسي و عرض مناسب تردد با سهولت ممكن مي سازد. عرض معابر بدليل تراكم بافت بجز در محدوده توسعه جديد كه بين 35 تا 8 متر در نوسان است اما در داخل بافت بويژه بافت قديم كم نشان مي دهد. به منظور تعيين نقش هر يك از معابردر تردد روستا با استفاده از اطلاعات عمومي محلي در ارتباط با تخمين حجم ترافيك وتمركز فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وتبلور فضاهاي عملكردي شبكه معابر موجود از نظر عملكردي به شرح زير درجه بندي شده اند. 1-محور اصلي درجه 1: دومحور شمالي- جنوبي كه به موازات هم از جاده عبوري كارخانه سيمان به طرف شمال منشعب مي شوند نقش خيابان اصلي درجه يك را ايفا مي نمايند. عرض محور اصلي 30 متر و عرض محور غربي 12-8متر در نوسان است.در حاشيه محور كاربريهاي عمده نظير مسجد و خانه بهداشت و واحدهاي تجاري و خدماتي قرار گرفته‌اند. 2-خيابان فرعي درجه2: دو خيابان شرقي-غربي كه ارتباط دو محور اصلي را برقرار مي‌كنند ، نقش درجه2 دارند.خيابان شمالي از جلوي مدرسه عبور مي‌كند و خيابان جنوبي نيز از ميان دامداري‌ها مي‌گذرد.عرض آنها 10-8 متر مي‌باشد. 3-دسترسيهاي محلي درجه3: همه واحدهاي مسكوني و خدماتي به يك گذر اصلي يا فرعي و بن‌بست دسترسي دارند.در فاصله معابر اصلي و فرعي و گذرهاي كوتاه به صورت آنتني و با عرض حدود 8 متر امكان دسترسي خانواده را فراهم مي‌سازند كه در همه قسمت هاي روستا مشاهده مي شود. 7-3-2-كاربري اراضي موجود: بررسي و تحليل نحوه استفاده از زمين در بافت روستا از موضوعات اصلي در طرح هادي روستا مي‌‌‌باشد كه با بهره‌گيري از شاخص‌هاي كمي و كيفي از جمله ميزان سطوح و سرانه‌ها و تراكم‌ها صورت مي‌پذيرد.حاصل اين بررسي‌ها شناخت مسائل،مشكلات و محدوديت‌هاي موجود همچنين امكانات و قابليت‌هاي بالقوه و بالفعل است كه مبناي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ ريزي‌ هاي آتي كالبدي محسوب مي‌گردد. بر اساس محاسبات و استخراج رايانه‌اي سطح مورد مطالعه روستا از نقشه مربوطه،مساحت كل روستا بالغ بر 8/7 هكتار كه تراكمي برابر 67 نفر در هكتار و سرانه با 150 مترمربع تعديل مي‌ گردند.سطوح و سرانه‌ها و توزيع كاربري‌هاي روستا به شرح زير مي‌‌‌باشند. الف)مسكوني: سطح كاربري مسكوني روستا 37000 مترمربع معادل 7/3 هكتار محاسبه شده‌است. 5/47 درصد سطح روستا را دربرگرفته و 71 مترمربع سرانه را بخود اختصاص داده‌است.در سال 1375 تعداد مساكن روستا 52 واحد گزارش شده‌است كه تراكم خانوار در واحد مسكوني 12/1 بدست مي آيد.اطلاعات مركز بهداشت شهرستان بهبهان در سال 83 حكايت از وجود 110 ساختمان در روستا دارد كه اگر ساختمانهاي غير‌مسكوني را از آن كم كنيم تعداد واحدهاي مسكوني به 94 واحد مي‌‌‌رسد.با توجه به اسكان 104 خانوار در اين سال تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1/1 و تراكم نفر در واحد مسكوني به 5/5 بالغ گرديده و تراكم مسكوني به 137 نفر در هر هكتار مي‌رسد.همچنين مساحت متوسط واحدهاي مسكوني 404 مترمربع مي باشد. ب)شبكه معابر و دسترسيها: سطح معابر و دسترسي‌هاي اين روستا 18500 مترمربع معادل 7/23 درصد سطح كل روستاست.سرانه اين كاربري 5/35مترمربع به ازاء هر سكنه محاسبه شده‌است. ج)كاربري آموزشي: كريم آباد داراي 1 ساختمان آموزشي مي‌باشد كه در مقطع ابتدايي فعاليت مي‌نمايد.اين واحدها 1200 مترمربع مساحت دارند كه كمتر از 5/1درصد سطح روستا را شامل شده و سرانه‌اي برابر 3/2مترمربع بدست مي‌‌‌دهد. . د)بهداشتي-درماني: كريم‌آباد فاقد واحد درماني است.ليكن خانه بهداشت روستا با 500 مترمربع مساحت به ارائه خدمات مي‌پردازد سرانه بهداشتي 1 مترمربع مي‌باشد. كريم‌آباد فاقد حمام عمومي و غسالخانه در محل مي‌باشد.ليكن اغلب واحدهاي مسكوني داراي حمام اختصاصي مي‌باشند. ه)كاربري مذهبي-فرهنگي: يك باب مسجد در كريم‌آباد موجود است كه با مساحت 400 مترمربع تنها عنصر مذهبي و فرهنگي مي‌باشد كه 5/0 درصد سطح و 8/0 مترمربع سرانه روستا را به خود اختصاص مي‌دهد. و)تأسيسات و انبار: كريم‌آباد با وجود داشتن آب و برق و تلفن فقط داراي يك ساختمان تأسيساتي براي مخابرات مي‌باشد. ز)تجاري: فقط 3 واحد تجاري خرده‌فروشي در اين روستا فعاليت دارد. ك)كاربري ورزشي: هيچ گونه فضاي ورزشي در روستا وجود ندارد.بعضي مواقع اراضي خالي روستا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ل)كارگاه صنعتي: يك واحد كارگاه بلوك‌زني با 4000 مترمربع مساحت در مدخل روستا فعال است. م) باير: زمينهاي خالي و باير موجود در محدوده مورد مطالعه حدود 16000 مترمربع مي‌باشند كه بخشي از آن در حريم جاده قرار مي‌گيرند. علاوه بر موارد فوق هيچ گونه كاربري فضاي سبز و تفريحي و تأسيسات ديگر نظير پايانه حمل و نقل و يا اداري – انتظامي در روستا وجود ندارد. جدول شماره 5-2 :توزيع كاربري و سرانه اراضي روستاي كريم آباد كاربري موجود توضيحات سطح درصد سرانه مسكوني 37000 47 71 معابر 18500 7/23 5/35 آموزشي 1200 5/1 3/2 بهداشتي-درماني 500 7/0 1 مذهبي 400 5/0 8/0 تجاري 50 - 01/0 تاسيسات 400 5/0 8/0 كارگاهي 4000 5 7/7 فضاي سبز -- -- -- ورزشي -- -- -- باير 16000 20 30 جمع خالص 78000 100 150 8-3-2-گونه شناسي مسكن روستا شكل گيري كالبدي و سازماندهي فضايي واحدهاي مسكوني در روستا هاي شهرستان بهبهان تحت تاثير نظام خاص زيست و فعاليت و سازگاري با شرايط بومي واقليمي مي باشد.اما همراه با فرآيندتحول الگوي زيست و فعاليت مسكن روستاييان نيز از چادر و كپر به خشت و گل و چوب و در حال حاضر آجر و آهن و سيمان تحول پيدا كرده اند. روستاي كريم آباد از لحاظ الگوي كالبدي و كيفيت مساكن در وضعيت بسيار مناسبي نسبت به نقاط ديگر مي باشد.به طوريكه اكثريت قريب به اتفاق واحدهاي مسكوني تركيبي از آجر و آهن در فضاهاي اصلي زيست انسان و بلوك سيماني با سقف سبك براي فضاهاي جانبي نظير انبارها،سرويس بهداشتي و… مي باشد. از نظر تيپ مسكن اغلب درون گرا در چهار گوشه حياط پراكنده هستند فقط در تيپ هاي جديد كه تقليدي از نمونه هاي شهري هستند،به صورت توده متمركز در وسط يا گوشه حياط استقرار يافته اند. در اين تيپ با وجود پيش بيني تاسيسات بهداشتي در داخل ساختمان ،در گوشه حياط نيز توالت و حمام و بعضاً انباري احداث مي شود.به طو ركلي اجزاء و عناصر واحدهاي مسكوني روستا را مي توان به شرح زير بر شمرد و كاركرد آنها را توضيح داد. الف)حياط: حياط و فضاي باز نسبتاً وسيع و مركزي است كه فضاهاي بسته مختلف در اطراف آن چيده‌شده‌اند و نقش ارتباط‌دهنده آنها را دارا هستند و اغلب فعاليت‌هايي چون پخت و پز ، شستشوي ظروف و البسه ، شيردوشي و تهيه لبنيات و بعضي فعاليت‌هاي معيشتي و … در آن انجام مي‌گيرد.تنوع فعاليتها در حياط سبب تجمع عناصر مختلفي از قبيل حوض آب ، تخت چوبي يا فلزي ، ماشين‌آلات كشاورزي و تجهيزات جانبي آنها شده‌اند.حياط خانه‌هاي اين روستا اغلب بوسيله ديوارهاي بلوك سيماني يا آجر محصور گرديده و ارتباط آن با معبر از طريق ورودي كه اغلب فلزي هستند برقرار مي‌گردد. ب)مضيف: مضيف يا مهمانخانه و مهمترين فضاي واحد مسكوني را به خود اختصاص داده و شامل اتاق نسبتاً بزرگي است كه نزديك درب ورودي حياط احداث شده و مبين روحيه مهمان‌نوازي آنان مي‌باشد.مضيف علاوه بر عملكرد اصلي خود به عنوان مهمانخانه يادآور سنت باارزش شب‌نشيني (دور هم نشيني) و جلسات شورو گفتگو بين همسايگان مي‌باشد. ج)اتاق: اتاق در واحدهاي مسكوني كاربردهاي متنوعي از قبيل نشستن و استراحت‌كردن ، خوابيدن ، غذاخوري ، حتي انبار وسايل خانه و … بعضي موارد مطبخ غذا دارد كه تعداد اتاق در واحد مسكوني گوياي گستردگي خانوار و تمكن مالي آنهاست.چنانچه در خانوارهاي گسترده به ازاء‌ هر زوج يك اتاق (خواب) وجود دارد كه به نام عروس شناخته‌مي‌شود.مساحت اتاقها بين 12 تا 25 مترمربع در نوسان است.در خانه‌هاي سنتي اتاق‌ها به صورت رديف در كنار هم قرار گرفته‌ و بوسيله سكو كه توسط ايوان پوشيده شده است به هم ارتباط پيدا مي‌كنند.در خانه‌هاي جديد اتاقها در قسمتهاي مختلف ساختمان قرار گرفته و بوسيله هال با ساير فضاها ارتباط پيدا مي‌كند. د)آشپزخانه (مطبخ): آشپزخانه در اكثر خانه‌هاي فعلي داراي فضاي مستقلي در كنار اتاق مي‌‌باشد و بيشتر به عنوان محل نگهداري لوازم و وسايل آشپزخانه و غذاخوري استفاده مي‌شود و پخت و پز در مواقع گرم سال معمولاً در خارج از مطبخ صورت مي‌گيرد.تنور كه در گذشته منبع اصلي تأمين گرما و پخت نان و تهيه غذاهاي روزمره از طريق سوزاندن هيزم حيواني يا چوب محسوب مي‌شد و در راستاي اتاق و يا نزديكي آشپزخانه قرار داشت.در حال حاضر با تنورهاي گازي قابل حمل جايگزين مي‌شوند. ه)ايوان: ايوان فضاي واسط بين اتاقها و حياط است كه فضاي زندگي را از تابش مستقيم آفتاب و نفوذ باران محفوظ مي دارد.در واقع فضاي متبوعي است كه نشستن در فضاي باز و دور از آفتاب و باران ميسر مي‌سازد و بيشتر كارهاي روزانه زنان در ايوان انجام مي‌‌پذيرد.در معدود خانه‌هاي نوساز شكل ايوان دچار تغيير شده و به صورت پيش‌‌ورودي خانه‌هاي مجتمع (شهري) در آمده‌است.اهميت اين فضا در تعديل حرارت و عملكرد آن به صورت تهويه به حدي است كه در همه فضاهاي خصوصي و عمومي جايگاه بايسته خود را پيدا كرده و استفاده از وسايل جديد سرمازا نتوانسته‌است به طور جدي اهميت آنرا تحت‌الشعاع قرار دهد و)انبار: انبار از جمله فضاهاي بسيار ضروري در هر خانه روستايي بالاخص خانوارهاي كشاورز و دامدار است كه جهت نگهداري محصولات كشاورزي پس از برداشت و ذخيره غلات يا حبوبات مصرفي سالانه خانوار همچنين علوفه دامها به كار مي‌رود.در گذشته انبار ذخيره غلات تحت عنوان تابو به صورت گرد و با استفاده از گل و حصير ساخته‌مي‌شدند و سطح داخلي و بيروني آن با كاه گل اندود مي‌شد.در حال حاضر انبارها بيشتر از بلوك سيماني يا آجر ساخته‌مي‌‌شوند. مصونيت انبارها در مقابل رطوبت و جانوران موذي از مسائل مهم پيش‌روي روستاييان بوده و هست كه عليرغم اتخاذ تدابير مقتضي در قالب افزايش ارتفاع كف بنا يا استفاده از مصالح مقاوم نظير سيمان و … همچنان باقي است. ز)طويله و بهاربند: اقليم گرم منطقه روستاييان را از ساخت بناهاي محصور براي نگهداري دام اعم از سبك يا سنگين بي‌نياز ساخته و شكل آنها را به صورت ايوان با منافذ بسيار جهت سهولت جريان هوا و سقف سبك به عنوان سايبان درآورده‌است كه بيشتر با استفاده از بلوك سيماني در گوشه ديگر حياط و دور از فضاي زيست انسان ساخته‌ شوند.اين فضاها در واقع بهاربند هستند كه در فصل گرم و سرد جهت استراحت دامها ساخته‌مي‌شوند.در بيشتر ايام سال دامها در مزارع و كشتزارها به چراي آزاد مشغول هستند. ك)فضاي بهداشتي: حمام و مستراح از مهمترين فضاهاي موردنياز مساكن تلقي مي‌ شوند كه سطح بهداشت عمومي و فردي روستا به كيفيت اين سرويسها بستگي دارد،در روستاي مورد مطالعه حمام عمومي وجود ندارد.در حال حاضر اغلب خانه‌ها در گوشه حياط و كنار مستراح داراي حمام تك‌دوش مي‌باشند كه بدليل اقليم گرم نياز به استفاده از آبگرمكن را در اغلب ايام سال منتفي مي‌سازد. مستراح در گذشته عمدتاً در بيرون حياط و در فضاي خالي پشت مساكن به صورت يك بناي گرد يا چهارگوش با ديوار كم‌ارتفاع و گلي ، بدون سقف و درب ايجاد مي‌شد.در حال حاضر واحدهاي مسكوني در گوشه‌اي از حياط مجاور معبر (پياده‌رو) احداث مي‌شوند.اين چاهها با بلوك سيماني ساخته‌مي‌شوند و قابل تخليه هستند كه بوسيله فاضلاب‌كش‌هاي سيار شهر صورت مي‌پذيرد. در اغلب موارد حمام و مستراح در يك كنارهم ساخته‌شده و در فضاي واسط آنها آبگرمكن و روشويي نصب شده‌است. ل)تخت: يكي از علائم مشخصه واحدهاي مسكوني منطقه گرم خوزستان وجود تخت در حياط است.گرماي طاقت فرساي تابستان به ويژه در گذشته سكونت در فضاي بسته را بسيار سخت مي‌نمود.اگر چه استفاده از سرماسازها در اغلب منازل ضرورت فوق را منتفي ساخته‌‌است.ليكن سنت هاي قديمي و استفاده از هواي معتدل و آسمان باز در ايام بهار و تابستان به ويژه شب‌ها اعضاء خانوا ده نشستن در حياط و فضاي باز را ترجيح مي‌دهند.از طرفي رطوبت زمين و خطر جانوران موذي مثل عقرب استفاده از تخت هاي چوبي يا فلزي را ضروري ساخته است كه در روزها به عنوان محل خشك كردن البسه يا چيدن ظروف يا ساير اشياء مورد استفاده قرار مي گيرد. فصل سوم تجزيه و تحليل وضع موجود فصل سوم: تجزيه و تحليل وضع موجود و آينده‌نگري 3-تجزيه و تحليل وضع موجود كريم آباد در اين فصل ضمن ارائه چكيده وضع موجود ،جمعبندي نتايج بررسيهاي محيطي، اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي ارائه شده و با عنايت به جايگاه روستا در نظام اجتماعي-اقتصادي منطقه بر اساس نتايج طرح بالا است (ساماندهي روستاهاي شهرستان بهبهان) به آينده‌نگري و پيش‌بيني جمعيت و اشتغال پرداخته‌مي‌‌شود تا ميزان و چگونگي توسعه كالبدي مشخص گردد. تجزيه و تحليل مبتني بر شاخص‌هاي علمي و معيارهاي فني و در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گرفته و پيش‌بيني‌ها نيز با توجه به تحولات احتمالي و تغيير شرايط در آينده و اعمال پيش‌فرض‌ هاي مختلف در قالب سناريوهاي متعدد مطرح شده و پس‌ از ارزيابي گزينه بهينه انتخاب و مبناي طرح هادي پيشنهادي در چارچوب اهداف آن خواهدبود. 1-3-تحليل وضعيت محيطي: روستاي كريم آباد با استقرار در اراضي هموار با شيب ملايم و برخورداري از خاك نسبتاً غني و عميق مستعد از نظر محيطي در وضعيت نسبتاً مطلوبي قرار گرفته است.دسترسي به آبهاي سطحي از طريق كانال‌هاي آبياري بهره‌برداري مطلوب‌تري از منابع خاك را به دنبال دارد. اقليم گرم به عنوان پديده مهم از نظر محيطي محدوديت تلقي مي‌شود.ليكن اقليم چهارفصل ايران گرماي جنوب را با سخت‌كوشي كشاورزان به شانس توسعه منطقه تبديل كرده‌است كه با عمل آوري محصولات گرمسيري در فصل سرما و عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي بازدهي اقتصادي قابل توجهي را ايجاد مي‌ كند. 2-3-تحليل مسائل اجتماعي-فرهنگي و آينده‌نگري: 1-2-3-امكانات و محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي: الف)امكانات و مقدورات: -تجانس قومي و فرهنگي و زبان و مذهب مردم روستا بعنوان مهمترين امكان براي فراهم‌تر‌شدن زمينه رشد و توسعه روستا محسوب مي‌شود. -ايفاي نقش برجسته ريش‌سفيدان و معتمدين روستا در كنار اعضاي شوراي اسلامي در نظام تصميم‌گيري و حل و فصل مناقشات و تنشهاي احتمالي. -مشاركت عملي و داوطلبانه روستاييان با رهبريت معتمدين و شوراي اسلامي زمينه جذب امكانات و خدمات و توسعه پايدار روستا بوده و خواهدبود. -كاهش روند نرخ رشد طبيعي جمعيت طي سالهاي اخير -جواني جمعيت بالقوه نويد تأمين نيروي كار لازم در فعاليتهاي اقتصادي-اجتماعي را در آينده مي‌دهد و مي‌تواند فرصت تلقي گردد. -بدليل نزديكي به شهر كريم‌آباد به عنوان خاكريز اول مهاجرين روستا-شهري ايفاي نقش مي‌كند و قشر تحصيلكرده آن و يا شاغلين در نقاط شهري از مهاجرت به شهر بي‌نياز هستند. -افزايش ميزان باسوادي طي 15 سال گذشته در عين عدم وجود امكانات آموزشي برتر روستا و وجود مشكلات عديده براي تحصيل دختران امكان تلقي مي‌شود. -فرهنگ پذيرش مسئوليت ازدواج جوانان از سوي والدين در عين تحميل مشكلات براي آنان موجب سهولت نسبي وقوع اين امر در روستا مي‌شود. ب)محدوديت‌ها و موانع اجتماعي-فرهنگي: -وجود شكاف بين قشر جوان با جمعيت سالخورده از نظر برداشتهاي اجتماعي و فرهنگي از نگرانيهاي اصلي معتمدين روستا بوده‌است كه روز به روز تشديد شده و مفاهمه مثبت بين طرفين را مشكل‌تر مي‌نمايد. -دگرگوني ساخت سني و بالا بودن نسبت جنسي (112درصد) در عين داشتن پيام‌هاي مثبت از جهت سهولت تأمين نيروي كار در روستا ، به خاطر عدم تعادل جنس زن و مرد آينده را با ابهاماتي روبرو مي‌سازد. -حساسيت و تعصبات شديد فرهنگي بويژه در مورد مسائل ناموسي در عين تأثيرپذيري جوانان از الگوهاي شهري و… موجبات بروز تنشها و اختلافات محدود در روستا مي‌‌شود. -مهاجرپذيري روستا و گسترش شتابان كالبدي تركيب جمعيتي را از نظر تجانس فرهنگي دچاردگرگوني مي‌سازد. 2-2-3-آينده نگري جمعيت كريم آباد: جمعيت و تحولات آن در گذشته،حال و آينده مهمترين متغيري است كه به عنوان مبناي محاسبات و برنامه‌ريزي‌ها مدنظر قرار دارد،ليكن آينده‌نگري جمعيت يك جامعه پويا كه همواره در معرض تغيير و تحول مي‌باشد،به راحتي ممكن نيست.از اين رو روابط بين جمعيت و برنامه‌ريزي از دو بعد «توجه به عوامل جمعيتي در طرح برنامه‌ها» و «نقش برنامه‌هاي اقتصادي و خدماتي در دگرگوني‌هاي اجتماعي» قابل بررسي است.تحليل تأثير هر يك از اين عوامل در يكديگر از طريق گزينه‌هاي متعدد آينده‌نگري صورت مي‌پذيرد و گزينه‌ها مبتني بر پيش‌فرض‌ها و احتمالات مختلف ارائه و بر اساس معيارها و شاخص‌هاي مناسب ارزيابي و گزينه برتر و محتمل‌تر براي وقوع انتخاب و مبناي برنامه‌ريزي طرح هادي روستا براي افق 1393 قرار مي‌گيرد. گزينه‌هاي مطرح در پيش‌بيني جمعيت كريم آباد عبارتند از: الف)پيش‌بيني طرح ساماندهي روستاها به ميزان 1% ب)پيش‌بيني در حد نرخ رشد طبيعي روستا به ميزان 2% ج)پيش‌بيني رشد تعديل‌شده جمعيت دو دهه گذشته به ميزان 3% گزينه نخست بدليل تعارض با سياستهاي دولت مبني بر نگهداشت جمعيت روستاها و اهداف طرح هادي كه توسعه روستاست ، مورد نظر نمي‌باشد. گزينه دوم نيز كه ناظر به نرخ رشد طبيعي روستا بر اساس اطلاعات مركز بهداشت براي سال مطالعه طرح مي‌باشد،با توجه به روند شكل‌گيري و تكوين روستا قابليت‌هاي نسبي بالقوه و بالفعل اقتصادي و خدماتي از يك طرف و ساخت سني جوان جمعيت كه احتمال افزايش نرخ رشد طبيعي در سالهاي آتي را ولو با اعمال سياستهاي كنترل جمعيت مطرح مي‌سازد،به عنوان حداقل جمعيت قابل پيش‌بيني است. گزينه سوم علاوه بر مدنظر داشتن احتمال مطرح در مورد گزينه دوم و نيز سابقه جمعيت‌پذيري و موقعيت ويژه روستا نسبت به شهر و ظرفيت قابل توجه توسعه در بخش هاي خدمات و صنايع تبديلي و تكميلي روستايي احتمال وقوع بيشتري دارد.بر اين اساس جمعيت كريم آباد در افق طرح (1393) با 180 نفر افزايش به 702 نفر خواهدرسيد.اگر بعد خانوار 4 را براي جمعيت جديد در نظر بگيريم،45 خانوار جديد به روستا افزوده‌مي‌شود و تعداد كل خانوار به 150 و بعد خانوار به 7/4 مي‌رسد. گزينه‌هاي پيش‌بيني جمعيت و خانوار كريم آباد گزينه نرخ رشد درصد جمعيت تعداد خانوار بعد خانوار 1388 1393 1388 1393 1388 1393 اول 1% 548 577 112 118 5 9/4 دوم 2% 576 636 118 133 9/4 8/4 سوم 3% 605 702 125 150 8/4 7/4 3-2-3-تحليل سازمان قدرت و نظام تصميم‌گيري: نظام مديريت و تصميم‌گيري در يك جامعه (حتي روستا) نه تنها تابع ساختار سياسي-اداري بلكه شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر كليت نظام مي‌باشد.روستاهاي كشور به عنوان سيستمهاي متشكل از خرده‌نظامهاي اجتماعي-فرهنگي ، اقتصادي و سياسي ، گروهها ، فعاليتها و جريانات متعدد زندگي انساني را دربرگرفته و داراي پيچيدگي خاصي در نظام روابط دروني و بيروني با ساير مجتمع‌هاي زيستي و فضاهاي فعال از يك طرف و مجموعه نظام سياسي-اداري و اجرايي ذي‌مدخل در امور توسعه و عمران روستايي از سوي ديگر مي‌باشد.به عبارت ديگر در فرايند تصميم‌گيري براي يك جامعه از جمله روستا سه عنصر دولت ، مردم و متخصصين به عنوان سه رأس هرم ايفاگر نقش مي‌باشند كه جايگاه و ميزان نقش هر عنصر در سطوح مختلف تصميم‌گيري (ملي،منطقه‌اي و محلي) متغير خواهدبود.همانقدر كه نقش دولت در سطوح بالاتر و عرصه‌هاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان پررنگ‌تر است در مقياس محلي و عرصه برنامه‌ريزي عملياتي و مديريت اجرايي تصميمات نقش روستاييان بي‌بديل مي‌نمايد كه از طريق مشاركت مستقيم مردم يا نهادهاي مردمي اعمال مي‌گردد.حضور كارشناسان و متخصصان در تمامي سطوح و عرصه‌ها مكمل و نقش آنان تصميم‌سازي درست و عملي است و ميزان موفقيت هر سياست و برنامه‌اي با كيفيت كارشناسي و اجراي آنها ارتباط پيدا مي‌كند. با چنين نگاهي به ضرورت و مفهوم فرايند تصميم‌گيري و مديريت ، سياستها و جريان عمومي حركت نظام تصميم‌گيري و مديريت كشور در جهت محوريت مردم و نهادهاي مردمي در اين فرايند مي‌باشد.تشكيل شوراي اسلامي روستاها و ايجاد دهياري در روستاهاي پرجمعيت و توسعه تشكلهاي غيردولتي را مي‌توان در اين چارچوب ارزيابي كرد. در اين روستا نيز با تشكيل شوراي اسلامي و تأسيس دهياري فرايند تصميم‌گيري و مديريت روستا در حال نهادينه‌شدن است.اما حضور و مشاركت گسترده و مستقيم روستاييان و تلاش و پيگيري مجدانه آنها در اجراي پروژه‌هاي مختلف از جمله طرح بهسازي و اجراي شبكه جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و… نشانگر وجود زمينه عملي و پيشرو‌بودن مردم در اين روستا مي‌باشد كه در صورت استمرار بركات زيادي را براي روستا به ارمغان خواهد‌آورد. 3-3-تحليل و آينده‌نگري مسائل اقتصادي روستا: 1-3-3-محدوديتها و امكانات اقتصادي روستا: الف)محدوديتها و تنگناهاي اقتصادي: روستاي كريم آباد در ارتباط با توسعه اقتصادي با محدوديتها و تنگناهايي به شرح زير مواجه مي‌باشد كه در صورت رفع آنها چشم‌انداز روشنتري براي آينده روستا متصور است: - عدم تنوع اقتصادي و عدم ابتناء كامل اقتصاد روستا به فعاليتهاي كشاورزي (زراعت و دامداري) و عدم وجود فعاليتهاي صنعتي و كارگاهي و خدماتي در روستا -نبودن زمين ملكي براي كشاورزان -محدوديت زمين زراعي براي توسعه سطح زير كشت و افزايش توليد كشاورزي ، پايين بودن متوسط زمين در اختيار زارعين -نبود واحدهاي صنعتي تبديلي،تكميلي پيشين و پسين فعاليت كشاورزي و دامداري -محدوديت اشتغال رسمي زنان در مشاغل اقتصادي -سنتي بودن دامداري و دامپروري -فقدان واحدهاي خدماتي و پشتيباني توليد و سهم كم شاغلين اين بخش در مشاغل اقتصادي روستا -كمبود سرمايه براي سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي صنعتي و … ب)امكانات و قابليتها: در كنار محدوديتهاي فوق ، كريم‌آباد زمينه‌هاي توسعه و قابليتهاي بالقوه و بالفعل قابل توجهي براي توسعه اقتصادي دارد كه اهم آنها عبارتند از: -مرغوبيت خاك براي فعاليتهاي كشاورزي -تجربه مفيد روستاييان در زراعت و باغداري - قابليت توسعه فعاليت هاي خدماتي و نهادهاي مالي و پشتيباني در روستا با توجه به نزديكي به شهر -قابليت بالاي روستا براي دامپروري با توجه به مساعدت شرايط محيطي و توليد علوفه -وجود سياستها و برنامه‌هاي مشوق توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري و تنوع بخشي اقتصادي روستا 2-3-3-آينده نگري فعاليت و اشتغال برآورد تعداد شاغلين آتي بويژه متقاضيان جديد اشتغال از مهمترين مباحث در توسعه روستا مي‌باشند كه گسترش فيزيكي روستا را سمت و سوي خاصي مي‌بخشد.متأسفانه بدليل فقدان آمار و اطلاعات روزآمد امكان تحليل علمي مسائل و آينده‌نگري صحيح آن وجود نخواهد داشت.با اين وجود با مبنا قرار دادن شاخص‌هايي چون نرخ معيشت يا بار تكفل و گواه گرفتن شاخص‌هاي سطوح بالاتر يعني بخش ، شهرستان يا استان ميزان تقاضاي اشتغال جديد را در افق طرح مشخص نمود.در مورد روستاي مورد مطالعه بر اساس نرخ معيشت 5/4 نفر انتظار مي‌رود در افق طرح 51 نفر به شاغلين موجود اضافه شده و تعداد شاغلين را به 156 نفر برساند. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در توسعه فعاليتهاي كشاورزي به ويژه از جهت سطح زير كشت انتظار مي‌رود نسبت اشتغال كشاورزي از 45% تجاوز نكند.از طرفي انتظار مي‌رود حداقل 50 شغل خدماتي و 30 شغل صنعتي در روستا وجود داشته‌باشد كه نسبت آنها به ترتيب 32% و 10% خواهدبود. جدول :پيش بيني ميان اشتغال روستاي كريم آباد به تفكيك بخشهاي اقتصادي سال كل كشاورزي صنعت خدمات تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد وضع موجود 105 100 65 62 12 11 28 27 افق طرح 156 100 70 45 30 19 50 32 4-3-تجزيه و تحليل مسائل كالبدي روستا 1-4-3-تحليل شبكه ارتباطي بيرون و داخل روستا كريم‌آباد بدليل نزديكي به شهر و جاده ارتباطي كارخانه سيمان و نيز جاده روستايي سالارآباد و موقعيت طبيعي هموار خود از موقعيت ارتباطي بسيار مناسبي نسبت به شهر برخوردار است. به همين دليل زمينه بهره‌برداري حداكثر از امكانات شهر را داراست. بافت منظم و خطي در حاشيه يك محور كه دسترسي بلوك‌هاي مسكوني بوسيله آنتني‌هاي كوتاه 60 متري با عرض 10-8 متري تأمين مي‌شود.از مشخصه‌هاي اصلي كريم‌آباد مي‌باشد.همواري سطح معابر و عرض مناسب آنها و آسفالت محور اصلي نيز تردد داخلي را با سهولت ممكن مي‌سازد. 2-4-3-تحليل كاربري اراضي و توزيع خدمات از بررسي شاخص‌هاي عمومي كالبدي روستا نتايج زير حاصل مي‌شود: -تراكم خالص روستا 83 نفر در هكتار است كه با توجه به وجود محدوديت‌هاي توسعه كالبدي روستا (وجود اراضي كشاورزي) مناسب به نظر مي‌رسد.به همين ترتيب سرانه روستا 120 مترمربع براي هر نفر نسبت به ساير نقاط روستايي شاخص بالايي به نظر مي‌رسد. -روستا از چهار جهت با محدوديت توسعه كالبدي به واسطه وجود رودخانه و اراضي كشت وصنعت وكشاورزي خصوصي مستعد و ممنوعيت قانوني استفاده از آنها براي توسعه كالبدي در شرايط غير اضطرار مواجه است. -توزيع كاربريهاي عمومي با كاركردهاي محله‌اي در روستا مطلوب به نظر نمي‌رسد. اگر چه خدمات و امكانات مقياس روستا در مركزيت مناسبي قرار دارند،ليكن توزيع مناسبتر كاربريهاي عمومي با محوريت مراكز محلات آتي مي‌تواند عملكرد آنها را بهبود بخشد. -فقدان فضاهاي تفريحي-ورزشي كافي در داخل روستا از مشكلات و تنگناهاي اصلي روستا محسوب مي‌گردد. -كمبود فضاي آموزشي با توجه به تعداد جمعيت لازم‌التعليم روستا محسوس مي‌باشد. -واحدهاي تجاري و خدمات فني و تأسيسات و تجهيزات روستا به نسبت موقعيت ارتباطي و نياز اشتغال جمعيت ساكن پاسخگوي نيازها مي‌باشد.از منظر ايجاد اشتغال و استفاده از سرمايه‌هاي خرد روستايي توجه به اين مقوله كه منجر به تسهيل دسترسي به خدمات و صرفه‌جوييهاي اقتصادي و ارتقاء سطح زندگي روستاييان خواهدشد ، با توجه به جنبه خصوصي آنها،امكان‌پذيري بالايي داشته و رشد و شكوفايي روستا را تسريع مي‌كنند. 3-4-3-تحليل وضعيت مسكن از بررسي وضعيت مسكن و نظام ساخت و ساز در روستاي مورد مطالعه نتايج زير حاصل مي‌‌شود: 1-تراكم خانوار در واحد مسكوني (1/1)با توجه به خصيصه‌هاي فرهنگي روستا مناسب به نظر مي‌رسد. تراكم نفر در واحد مسكوني 5/5 نيز شاخص مناسبي است. 2-متوسط مساحت هر واحد مسكوني 404 مترمربع مي‌باشد كه با توجه به الگوي فعاليت كشاورزان و كارگري صنعتي و نياز آنها به فضاهاي جانبي نظير انباري و طويله براي اين قشر منطقي به نظر مي‌رسد.ليكن با عنايت به محدوديت شديد زمين براي توسعه كالبدي و نيز اشتغال تعداد زيادي از ساكنين در فعاليتهاي خدماتي ، تعديل سطح واحدهاي مسكوني ضروري به نظر مي‌رسد. 3-سيماي عمومي روستا با توجه به قدمت كم آن جوان و نوساز مي‌نمايد. 4-نظام ساختماني باربر و پركننده در واحدهاي مسكوني قديمي به صورت ديوارهاي بلوك سيماني و در مساكن جديد و بازسازي‌شده عمدتاً باربر آجري و بلوك سيماني به ضخامت 30 تا 50 سانتي‌متر است. 5-نظام پوشش در ساختمانهاي جديد اغلب آسفالت و تيرآهن و آجر و بعضاً تيرچه سيمان است. 6-نظام بازشوها در گذشته بيشتر تحت تأثير شرايط محيطي و اقليمي بوده‌است.پنجره‌هاي كوچك،وجود فضاهاي واسط (ايوان) بين بازشوها و فضاي بيرون براي سايه‌اندازي و فرم رديفي فضاهاي سكونتي براي سهولت تهويه هوا از مشخصه‌هاي بارز آنها مي‌باشند. در واحدهاي جديد استفاده از سيستمهاي خنك‌كننده جديد (كولر) در تعدادي از واحدهاي جديد كه به صورت متمركز مي‌باشند.پنجره‌ها بزرگتر شده و بدون فضاي واسط با بيرون مرتبط هستند. 7-نحوه قرارگيري فضاهاي مختلف واحدهاي مسكوني بسته به موقعيت زمين و نحوه ورود به خانه و ويژگيهاي خانوار ساكن متغير هستند.در اغلب مساكن به دليل رطوبت هوا نياز به كوران و تبادل هوا ضلع كوچكتر اتاقها عمود بر حياط و ضلع بزرگتر مجاور آن است.فضاهاي جانبي مضيف،مطبخ و انباري و سرويس بهداشتي اغلب در اضلاع ديگر حياط قرار مي‌گيرند.فاصله آنها به نسبت ميزان نياز و وابستگي به زندگي روزمره به فضاي زيست نزديك هستند. 5-3-ضوابط و معيارهاي برنامه‌ريزي و طراحي ضوابط و مقررات كه تابعي از شرايط و الزامات محيطي،شيوه زيست و فعاليت و ارزشهاي بومي و اصول و معيارهاي علمي و فني مي‌باشند،علاوه بر تعريف چارچوب طرح پيشنهادي ، دستورالعمل مديريت اجرايي روستا در دوران طرح محسوب مي‌گردند.در اين قسمت با مدنظر داشتن يافته‌هاي پيشين و بهره‌گيري از اصول و معيارهاي فني و نيازهاي بلندمدت روستا ، ضوابط و مقررات مربوط به مباحث كالبدي و عملكردي به شرح زير ارائه مي‌گردند: 1-5-3-ضوابط طراحي و توسعه كالبدي با در نظر گرفتن شرايط محيطي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي حاكم بر روستا،توسعه كالبدي روستا و استخوان‌بندي آن تابع ضوابط و معيارهاي زير مي‌باشند: -اراضي كشاورزي و رودخانه در چهار سوي روستا بدليل اهميت اقتصادي و ارزش‌هاي محيطي از مهمترين محدوديتهاي توسعه كالبدي در درازمدت ، الگوي توسعه كالبدي را سمت و سوي خاصي بخشيده و توجه به افزايش تراكم و توسعه عمودي را ضروري مي‌سازند.اثر اين عامل در سطوح و سرانه‌ها نيز اجتناب‌ناپذير خواهدبود.بر اين اساس روستا متمركزتر و منسجم‌تر خواهدبود. -علاوه بر اراضي زراعي،توسعه فضاي سبز در داخل بافت به منظور خلق فضاهاي باز از جهت زيبايي بصري مورد تأكيد است.استفاده از فضاهاي خالي حاشيه معابر و جزيره‌ها و ميادين تقاطع‌ها و رفوژهاي مياني و حاشيه‌اي اين مهم را ميسر مي‌سازند. -تقويت و انسجام يكپارچگي و خوانايي هر چه بيشتر پيكره كالبدي روستا از طريق تعريف نظام سلسله مراتب فضايي و تقويت مراكز محلات،تمركز امكانات محله‌اي در مركزيت آنها،نماسازي ابنيه و برقراري ارتباط بين مراكز محلات از طريق معابر درجه2 عملكردي فرم كالبدي را عملكرد بهينه‌تري خواهدبخشيد. -توسعه و تكميل زيرساختها و ايمن‌سازي شبكه معابر و تكميل شبكه دفع آبهاي سطحي و برقراري سيستم جمع‌آوري و دفن بهداشتي زباله و فاضلاب علاوه بر تأمين نيازهاي زيرساختي ساكنين به ارتقاء محيط زيست روستا و كيفيت زندگي روستاييان خواهد انجاميد. -اصلاح ساختار كالبدي روستا به منظور تأمين نيازهاي آتي روستا از نظر امكانات و خدمات و فضاهاي طبق اصول و معيارهاي فني و سرانه‌هاي متناسب و مكانيابي آنها به سهولت دسترسي به امكانات و خدمات و ايجاد تعادل ساختاري و عملكردي خواهد انجاميد. 2-5-3-ضوابط طراحي و تعريض معابر خوشبختانه برخورداري از بافت منظم با شبكه معابر نسبتاًعريض در اغلب قسمتها و تناسب با نيازها و سازگار با مقتضيات روز،اصلاح معابر بافت داخلي روستا را غير ضروري مي‌سازد.از طرفي گسترش آتي روستا در حد يك محله كوچك كه چند كاركرد عمده روستا را دربرخواهدگرفت.مركزيت فرهنگي روستا در محله جديد شكل خواهد داد كه ضرورت توجه ويژه در طراحي براي انسجام بافت جديد و موجود و سهولت برقراري ارتباط بين مراكز محلات را مطرح مي‌سازد.از اين رو در طراحي شبكه معابر روستا ضوابط ذيل مدنظر قرار مي‌گيرند: -از ورود خروج مكرر به محور عبوري خودداري شده و صرفاً از يك قسمت امكان قطع محور براي ورود به روستا از طرف جاده عبوري پيش‌بيني شود. -به منظور ايمني بيشتر سفرها و جلوگيري از وقوع برخوردها ، تقاطع‌هاي مستقيم در حداقل ممكن تعريف‌شده و با ايجاد موانع فيزيكي دائمي نظير رفوژ يا كانال روباز و اعمال مديريت ترافيك از ورود مستقيم و مكرر به جريان ترافيك سريع جلوگيري شود. -تنظيم شبكه و تعيين عرض معابر متناسب با سلسله مراتب عملكردي و حجم ترافيك و ابعاد ماشين‌آلات كشاورزي و ادوات جانبي آنها بويژه در تقاطع‌ها مدنظر قرارگيرد. -به منظور تعديل گرماي هوا و تأمين آسايش براي عابرين،غرس درختان سازگار با محيط و كم‌حجم در دو طرف خيابانهاي درجه يك و يك طرف معابر درجه2توصيه مي‌شود. -پيش‌بيني پياده‌رو با عرض مناسب در معابر درجه1و2 در دو طرف و درجه 3 در يك طرف الزامي مي باشد. -با توجه به گرماي طاقت فرساي روز،فضاهاي عمومي مطلوب با روشنايي كافي و فضاسازي مناسب در روستا ضروري است تا اهالي بويژه جوانان فرصت گذران اوقات فراغت و استراحت در فضاي باز را پيدا كنند. -به منظور جلوگيري از ايجاد مزاحمت و خطر براي ساكنين و تضمين محرميت واحدهاي همسايگي و خانواده ها پيش بيني لازم براي ممانعت از ورود ترافيك عبوري وسنگين در معابر فرعي ضروري است 3-5-3-ضوابط ساخت و ساز الف)فرم كالبدي و قطعات زمين (ضوابط تفكيك): توپوگرافي ، شيب و موقعيت زمين در شكل و ابعاد قطعات و نيز نحوه قرارگيري فضاي ساخته‌ شده در درون قطعات مؤثر است.با توجه به سطح هموار و كم‌شيب زمين ضوابط لازم در اين زمينه عبارتند از: -حداقل دوجبهه حياط داخلي را بپوشاند كه در اين حالت بايد قسمت اصلي كه فضاي زيستي در آن قرار مي‌گيرند،در جبهه شمالي و رو به جنوب باشد. -قطعات جديد بايد حتي‌المقدور كوچك باشند زيرا جمعيت جوان فعلي عمدتاً در مشاغل خدماتي يا صنعتي فعاليت خواهند داشت و نياز چنداني به فضاهاي اقتصادي (معيشتي) ندارند.لذا ابعاد قطعات بنا به محدوديت زمين توسعه بصورت 10×15 و حداكثر 15×20 و در شرايط استثنايي براي كشاورزان 20×20 متر پيشنهاد مي‌گردد.حداقل قطعات تفكيكي 150 مترمربع خواهد بود. -حياط مركزي مربع‌شكل بهترين الگو براي جلوگيري از گرد و غبار است بايد توجه نمود كه در طراحي حياط مستطيل‌شكل،طول آن از سه برابر ارتفاع بيشتر نباشد. -در قطعات بزرگتر مي‌‌توان در هر چهار طرف حياط فضاي ساخته‌شده قرار داد. -تراكم مسكوني 70درصد كل مساحت زمين تعيين مي‌شود. -نصب در ماشين‌رو در همه پيچ‌ها ممنوع است. -احداث پله در خارج از حد مالكيت مخصوصاً در پياده‌روها غيرمجاز است. -هر ساختمان مسكوني بايد دسترسي مستقيم سواره‌رو را داشته‌باشد. -واحدهاي تجاري و خدماتي در حاشيه خيابانهاي اصلي درجه‌يك و نزديك مراكز محله‌ها استقرار يابند. -تفكيك اراضي بايد با درنظرگرفتن ضوابط ومقررات مربوط به گذرها انجام‌‌‌گيرد. -استفاده از فضاي سبز و درختان در ايجاد سايه و تعديل هواي حياط -ممانعت از ايجاد موانع جريان هوا در واحد مسكوني ب)سازماندهي واحدهاي مسكوني: بررسي شرايط اقليمي نشان مي‌دهد كه سازماندهي فضايي واحدها بايد حول يك حياط داخلي باشد كه فضاها در جبهه‌هاي مختلف پيرامون آن قرار گيرند.با توجه به سنت زيست و شرايط اقليمي ،‌ فضاهاي زيستي و خدماتي بايد از هم جدا شوند كه فضاهاي زيستي در يك يا دو جبهه ساختمان و ترجيحاً در جنوب واحد مسكوني و رو به شمال ، نماهاي اصلي را تشكيل مي‌ دهند.جهت استقرار حياط‌هاي داخلي نيز جهت‌هاي متمايل به جنوب ، جهت‌هاي مناسب‌تري هستند.ضمن آن كه حياط به شكل مربع مستطيل و جهت كوچك‌تر آن هم‌جهت با استقرار در ساختمان باشد، مناسب‌تر خواهد بود. ضوابط لازم براي سازماندهي واحدهاي مسكوني به‌صورت زير مي‌باشد. -سازماندهي فضايي واحدها حول يك حياط داخلي باشد. -فضاهاي زيستي و خدماتي (خصوصاً طويله و محل نگهداري دام) از هم جدا شوند.اين امر با توجه به وسعت زياد واحدهاي مسكوني و داشتن در عريض براحتي قابل پياده‌شدن است.زيرا امكان گذاشتن ورودي مستقل براي دامها و جداكردن فضاهاي دام با ديوار حايل كوتاه وجود دارد. -فضاهاي زيستي در شمال واحد و جهت استقرار واحد شرقي-غربي باشد. -در خيابا‌ن‌هاي اصلي واحدهاي خدماتي و تجاري از فضاي زيستي فاصله زيادي نداشته‌باشد. -ارتباط فضاهاي زيستي مستقيم از طريق فضاي نيمه‌باز باشد. -درمقابل فضاهاي واقع درجبهه شمال(زيستي)ايواني با عمق حداقل2متر ايجاد شود. -در مقابل فضاهاي واقع در جبهه غربي ايوان با عمق حداقل 40/1 متر ايجاد شود. -ابعاد حداقل فضاهاي زيستي3×5متر باشدكه ضلع كوچكتر عمودبر حياط است. -ارتفاع سقف حداقل 70/2 متر خواهد بود. -ارتفاع ديوار حياط حداقل به اندازه 2/2 متر باشد. -گسترش عمودي واحد مسكوني حداكثر تا دوطبقه مجاز مي‌باشد.بخاطر محدوديت زمين اين ضابطه مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. -ايجاد فضاي ورودي (بين در حياط)به منظور حفظ محرميت لازم است. ج)نظام ساختماني: دستيابي به ضوابط و توصيه‌ها براي نظام ساختماني در جنبه‌هاي مختلف آن يعني مصالح ، نحوه ساخت ، فن‌آوري و غيره امري است كه براي شكل اجرايي و عملي‌بخشيدن به ضوابط ساخت مسكن ضروري به‌نظر مي‌رسد.براي پاسخگويي به مشكلات روستا ، مصالح ساختماني در احداث مساكن جديد يا نوسازي و بهسازي مساكن قديم با چنان شيوه‌اي به‌ كار گرفته شوند كه بناي احداثي بتواند واجد خصائل و ويژگي‌هاي زير باشد. 1-مستحكم باشد،تا حدودي كه در كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت نيازي به تعمير و مرمت نداشته‌باشد.بدين منظور استفاده از مصالح جديد بويژه آجر و آهن يا تيرچه در اسكلت و ديوار و سقف ساختمان بر اساس اصول مهندسي الزامي است. 2-عايق حرارت و برودت باشد . به ترتيبي كه بتواند پناهگاهي در برابر گرماي شديد و طاقت‌‌فرسا بوده و نياز به استفاده از وسايل خنك‌كننده برقي به حداقل برسد . اين مقصود از طريق انتخاب ضخامت مناسب براي ديوار حداقل 30سانتي‌‌متر ، استفاده از مصالح مناسب از جمله آجر در ديوارهاي باربر،تعبيه پنجره‌هاي كوچك ، اجراي ايوان و سايبان ، انتخاب جهت مناسب براي فضا نسبت به موقعيت آفتاب ، غرس درختان خزان‌دار براي ايجاد سايه و … قابل حصول خواهد بود. 3-در برابر تهديد حوادث غيرمترقبه نظير زلزله و سيل مقاوم باشد كه مستلزم رعايت دقيق ضوابط و معيارهاي فني دستگاههاي اجرايي از جمله بنياد مسكن در احداث و نوسازي بناها و نظارت مؤثر فني مراجع ذيصلاح از يك طرف و استفاده از مصالح بادوام و شيوه‌هاي ساخت فني از سوي ديگر كه در ضوابط و معيارهاي فني نيز مدنظر قرار گرفته‌اند ، مي‌باشد. 4-بهداشتي و زيبا باشد به نحوي كه نياز روستاييان را در داشتن مسكن متناسب با وضعيت متحول زندگي‌شان برآورده سازد.اهداف بهداشتي و زيبايي از طريق تفكيك فضاهاي نگهداري دام از انسان ، جمع‌‌آوري و دفع اصولي پس‌آبها و فاضلاب واحد ، اجراي نماهاي ساده و جذاب متناسب با ويژگيهاي معماري ايراني و اسلامي ، تلفيق فضاي زيست با طبيعت (كاشت درخت و گل گياه در حياط) و… حاصل خواهدشد. 5-ارزان و سهل‌‌الوصول باشد تا روستاييان در حد امكانات و تخصص خويش بتوانند آن را بسازند و يا تعمير و مرمت كنند. د)نظام باربر و پركننده: 1-نظام باربر و پركننده با شرايط اقليمي منطبق باشد و مسائل مربوط نيز درنظر گرفته‌شود. 2-مصالح موردنظر از مصالح سنگين و توپر و يا با مصالحي ساخته‌شوند كه داراي زمان تأخير حرارتي حداقل برابر 8 ساعت باشد.اين مصالح در دسترس هستند اما ارزان نيستند.دستگاههاي دولتي ذيربط مي‌توانند توليد و بكارگيري اين نوع مصالح را وجه همت خويش قرار دهند. 3-روش ساخت آسان بوده و احتياجي به كاربرد فنون پيچيده نباشد. 4-در انتخاب نوع نظام باربر شرايط باربري زمين در نظر گرفته شود. 5-به مسئله ايجاد روزن در قسمت‌هاي پركننده به ويژه اگر ارتفاع سقف زياد باشد توجه شود. 6-تركيبهاي ايجادشده ازنظام باربرونظام پركننده همگوني،معماري محلي داشته‌باشد. 7-سطح رويه‌ ديوارها با رنگهاي روشن و منعكس‌كننده نور خورشيد باشد. 8-ايجاد نماي جذاب از طريق شكل‌دادن به مصالح و استفاده از رنگ‌ها و الگوگيري از معماري‌ بومي مورد توجه جدي قرار گيرد. ه)نظام پوشش: 1-سقفها حتي‌الامكان از مصالح سنگين و داراي تأخير حرارتي زياد ساخته‌شوند و يا داراي عايق حرارتي مناسب باشند. 2-سطح رويه‌ بام قابل استفاده باشد. 3-رنگ مصالح رويه بام روشن و منعكس كننده تابش نور خورشيد باشد. و)نظام بازشوها: 1-سطح بازشوها بيش از 10درصد مساحت ديوار مربوطه را تشكيل ندهند. 2-براي بازشوهاي واقع در جبهه‌هاي شمالي و غربي سايبان ساخته‌‌شود.ابعاد سايبان در هر مورد بستگي به وضعيت قرارگيري بازشو ، ارتفاع آن و ساير عوامل دارد. 3-در نماهاي خارجي ، بازشوها در سطح ديد عابرين قرار نگيرند.اگر در شرايطي احتياج به نورگيري باشد ، بايد ارتفاع آن بالاتر از سطح ديد باشد. 4-براي هماهنگي با معماري بافت مسكوني ، تقسيم ميزان مساحت بازشوي مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نياز به چند قسمت وتوزيع آن در نما به جاي ايجاد يك بازشوي واحد باشد.ضمن آنكه مساحت كل بازشوها از 20درصد سطح ديوار بيشتر نشود.اگر بخشي از بازشويي چوبي باشد ، مي‌‌توان تا 40درصد مساحت نماي مربوطه باشد.به شرط آنكه سطح شيشه‌اي آن از 10درصد بيشتر شود. 5-از دريچه‌هاي چوبي در جلو پنجره‌ها استفاده شود. 6-از شيشه‌هاي دوجداري و رنگي استفاده شود. 4-5-3-ضوابط استقرار خدمات و تجهيزات: الف)خدمات آموزشي: 1-دانش‌آموزان ابتدايي بايستي در كمتر از 400متر به واحد آموزشي دبستان دسترسي پيدا كنند.واحدهاي آموزشي موجود داراي محدوديت توسعه بوده و نياز به احداث واحد آموزشي جديد در روستا احساس مي‌گردد. 2-حداكثر شعاع دسترسي مدرسه راهنمايي براي دانش‌آموزان اين مقطع حدود 1000 متر خواهد بود كه با توجه به ابعاد روستا احداث واحدهاي مدرسه راهنمايي در روستا مورد نياز خواهدبود. 3-واحد آموزش پيش‌ دبستاني در روستا براي پرورش و آمادگي خردسالان به صورت مستقل يا در داخل فضاي آموزشي احداث شود. ب)اماكن مذهبي و فرهنگي و تفريحي: 1-هر محله بايستي به يك عنصر مذهبي (مسجد يا حسينيه) دسترسي داشته باشد. 2-مراكز فرهنگي با امكانات آموزشي و تفريحي (بازي فكري) در حاشيه خيابانهاي اصلي و مراكز محله‌ها احداث مي‌شود.اين مراكز شامل كلوپ‌هاي ورزشي ، ويدئو كلوپ ، كتابفروشي و كتابخانه مي‌باشند. 3-كتابخانه روستايي در فالب پارك عمومي و در حد استاندارد اعلام شده از سوي دهياري‌ها احداث شود. 4-فضاي آموزشي مجهز به امكانات ورزشي ،براي ورزش بانوان كاربرد خواهد داشت. ج)خدمات تجاري: 1-واحدهاي تجاري خرده‌فروشي در مراكز محلات و كناره‌ خيابانهاي اصلي قابليت استقرار دارند. 2-واحدهاي خدماتي نظير آرايشگاه ، تعميرگاه و … در مقياس روستا كاربرد داشته و در محورهاي اصلي امكان ايجاد دارند. 3-واحدهاي تجاري و خدماتي در صورت برونگرا بودن و برخورداري از درب مناسب و نور كافي مشتريان بيشتري را بخود جلب خواهند كرد. 4-رعايت نكات بهداشتي ايمني در واحدهاي تجاري و خدماتي نظير پوشش مناسب كف و ديوارها و تجهيز به امكانات اتفاء‌حريق و… الزامي است. 5-واحدهاي خدماتي آلوده كننده،نظير تعميرگاه ماشين‌آلات و تعويض روغن،جوشكاري و آهنگري و… دور از واحدهاي مسكوني و بهداشتي-درماني حتي آموزشي استقرار خواهند يافت. د)تأسيسات و تجهيزات: 1-همه واحدهاي مسكوني و خدماتي بايستي امكان دفع آبهاي سطحي از طريق شبكه دفع آبهاي سطحي نظير كانيو و كانال آب را داشته‌باشند. 2-فاضلاب منازل به چاههاي بتني هدايت و در موقع لزوم تخليه شوند. 3-چاه فاضلاب در داخل حياط و نزديكترين فاصله به معابر حفر شوند تا امكان تخليه سهل آنها ميسر باشد. 4-ريختن زباله به معابر و فضاهاي عمومي ممنوع مي‌باشد. 5-فضولات حيواني بايستي به خارج از روستا منتقل و دفن شوند. 6-همه واحدهاي مسكوني و خدماتي و اماكن عمومي داراي انشعاب خصوصي آب باشند. . فصل چهارم . ارائه فصل چهارم: ارائه 4-ارائه روستا: پيشنهاد و ارائه طرح توسعه آتي هدف عيني و نهايي طرح هادي روستاست.طرح توسعه آتي عبارت از راه‌حل نهايي است كه حل مسائل و مشكلات،رفع كمبودها و نواقص وضع موجود،تأمين و پيش‌بيني نيازهاي آينده و تحقق اهداف و سياستها و ضوابط معيارها را مدنظر دارد.اما براي حل مسائل و مشكلات هميشه بيش از يك راه‌حل وجود دارد.لذا براي دستيابي به راه‌حل بهينه و مطلوب كه متضمن حداقل مسائل و مشكلات بوده و از مزايا و محاسن بيشتري برخوردار باشد،بايستي راه‌حل‌هاي ممكن را مورد ارزيابي قرار داده و بهينه‌ترين آن را انتخاب و يا تلفيقي از چند راه‌حل اوليه را بعنوان راه‌حل نهايي برگزيد.بنابراين در اين فصل با عنايت به نتايج مباحث وضع موجود و محدوديت‌ها و امكانات و متكي بر خواست گروههاي ذينفع و كاربست اصول و روشهاي علمي ابتدا ايدئوگرامهاي قابل طرح از توسعه كالبدي طرح ارائه و گزينه بهينه با عنايت به ضوابط و معيارهاي مطروحه انتخاب مي‌شودوسپس نيازهاي قطعي جمعيت آتي تعيين و در قالب كاربري اراضي نمود كالبدي و عيني مي‌يابد.آنگاه ضمن ارائه اولويت اجرايي برنامه‌ها و پروژه‌ها،مديريت اجرا و نگهداري ويژه براي طرح هادي روستا پيشنهاد مي‌گردد. 1-4-الگوي طرح توسعه پيشنهادي: طرح ايده‌ها و الگوهاي طراحي و تنظيم راه‌حلهاي فيزيكي مستلزم در نظر گرفتن عوامل زير مي‌باشند: -توجه مدام به هدفهاي كلي ، عملياتي ، ضوابط و معيارها و عوامل هدايت‌كننده -آگاهي از حوزه نفوذ تأثير و تأثر طرح -آگاهي از عناصر و عوامل ثابت طبيعي و مصنوعي تأثيرگذار -ايجاد راه‌حلهاي مناسب براي فرم و فضاهاي عملكردي در چارچوب فرايند برنامه‌ريزي و طراحي مجتمعهاي زيستي و مطابق شرح خدمات مورد نظر كارفرما در فصول پيشين اصول كلي و اهداف عملياتي ، ضوابط و معيارهاي فني و هدايت‌كننده تعيين و روابط متقابل روستا با نقاط پيراموني مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.در اين فصل با توجه به امكانات و موانع كالبدي روستا ، الگوي توسعه و كاربري اراضي و توزيع خدمات ارائه مي‌گردد. ب)گزينه‌هاي توسعه كالبدي: با عنايت به امكانات و محدوديتهاي توسعه ، روستاي كريم آباد از نظر الگوي توسعه با گزينه‌هاي محدودي روبرو است.استفاده حداكثر از اراضي باير موجود در شمال غرب و جنوب و نيز استفاده از اراضي كشاورزي شرق روستا گزينه اول : توسعه روستا و استفاده از اراضي كشاورزي در غرب بافت گزينه دوم : حداكثر استفاده از اراضي باير و استفاده محدود از اراضي كشاورزي درجه پايين در شرق گزينه اول با توجه به ارزش بالاي نخلستان‌ها و اراضي كشاورزي غرب روستا ، در عين گرايش به توسعه پراكنده در داخل آن توصيه نمي‌شود.گزينه دوم با توجه به محدوديت نياز به زمين بر استفاده بهينه از اراضي خالي موجود و رعايت ضوابط و مقررات تأكيد دارد.بنابراين گزينه مطلوب و مورد نظر خواهدبود. 2-4-اصلاح و ساماندهي شبكه معابر: ساماندهي شبكه معابر و دسترسيهاي روستا از طريق اصلاح محدود معابر موجود و احداث خيابانهاي جديد و تعريف تقاطع‌ها و گره‌ها و نشانه‌هاي هويت‌بخش از اهداف اصلي اين طرح مي‌باشد كه از طريق پيشنهادات زير تعقيب مي‌‌شوند: الف)معابر احداثي: 1-احداث خيابان درجه2 شمالي-جنوبي با عرض 12 متر در ضلع شرقي روستا در محدوده توسعه جديد 2-معابر درجه3 شرقي-غربي با عرض‌هاي 8 و10 متري در محدوده توسعه جديد كه جداكننده بلوك‌هاي ساختماني هستند. ب)معابر اصلاحي: 1-ساماندهي خيابان اصلي با عرض موجود به صورت بلواري تا انتهاي بافت در شمال 2-ساماندهي و اصلاح معابر حاشيه شرقي روستا با اهداف تأمين دسترسي واحدهاي حاشيه‌اي ، جمع‌آوري و هدايت ترافيك به معابر اصلي و فرعي خروجي-ورودي و تفكيك تردد دام از انسان.عرض معبر شرقي10-8 متر و معبر غربي 8-6 متر متناسب با فضاي موجود خواهد بود. 3-اصلاح جزيي معابر درجه 2 و3 موجود در بافت اصلي روستا 4-احداث ميدان مثلثي در جنوب روستا براي تعريف ورودي و خروجي 5-ساماندهي تقاطع‌ها در مسير محورهاي اصلي و فرعي براي سهولت گردش و فضاسازي مناسب 3-4-كاربري اراضي پيشنهادي مساحت محدوده موجود كريم آباد 8/7 هكتار است كه. با الحاق اراضي توسعه آتي سطح خالص روستا به حدود 8 هكتار بالغ مي‌گردد.با عنايت به افزايش جمعيت در افق طرح و عدم تغيير زياد محدوده ، سرانه هر نفر از 150 مترمربع به 114 مترمربع كاهش يافته و تراكم ناخالص روستا نيز از 67 نفر در هكتار به 88 نفر در هكتار تقليل مي‌يابد.پيشنهادات خدماتي و كالبدي ، كاربري اراضي آتي روستا را به شرح ذيل رقم مي‌زند: 1-3-4-كاربري مسكوني : سطح موجود كاربري مسكوني 7/3 هكتار مي‌باشد.جمعيت روستا در افق طرح با 180 نفر افزايش به 702 نفر مي‌رسد و با احتساب بعد خانوار 4 براي جمعيت جديد 45 خانوار به روستا اضافه شده و تعداد كل خانوار 150 و بعد خانوار 7/4 خواهدرسيد. با احتساب سرانه مسكوني 40 مترمربع براي جمعيت جديد 7200 مترمربع به فضاي مسكوني اضافه خواهدشد.افزايش تقاضاي ناشي از جدايي خانوارهاي جوان از خانواده‌هاي سنتي كه در واحد مسكوني مشترك زندگي مي‌كنند ،از محل افزايش تراكم واحدهاي مسكوني موجود پاسخ داده خواهد شد. بنابراين كل مساحت مسكوني با افزايش 7200 مترمربع تقاضاي جمعيت جديد به 4/4 هكتار افزايش خواهد يافت در اين صورت حدود 55درصد از بافت روستا را تشكيل داده وسرانه هر نفر 63 متر مربع و تراكم مسكوني 160 نفر خواهد بود ، كه وضع موجود را از نظر سرانه حدود 8 متر مربع وااز نظر تراكم 19 نفر تعديل مي كند. با احتساب تراكم 1/1 خانوار در واحد مسكوني ، تعداد واحدهاي مسكوني به 140 واحد رسيده و متوسط مساحت واحدهاي مسكوني به 314س مترمربع تقليل مي‌يابد. 2-3-4-كاربري معابر: تردد وسايل نقليه و جابجايي انسان و دام در روستاي كريم آباد در سطحي معادل 8/1 هكتار برابر 7/23 درصدكل روستا صورت مي گيرد.در قالب پيشنهادات اصلاح معابر و احداث شبكه به 15/2 هكتار معادل 27 درصد كل روستا افزايش پيدا كرده و سرانه آن از 5/35متر مربع به 31 مترمربع رسيده‌است. 3-3-4-كاربري آموزشي: در حال حاضر فقط يك واحد آموزشي در قسمت شمال غرب روستا وجود دارد كه به صورت دو نوبته به عنوان مدرسه ابتدايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مساحت اين كاربري 1200مترمربع معادل6/1درصد روستاست. با توجه به جمعيت پايين روستا ، احداث واحد آموزشي مورد نياز نمي باشد. 4-3-4- كاربري تجاري: با توجه به افزايش جمعيت و تقاضاي اشتغال ،توسعه خدمات يكي از گزينه هاي مهم براي جذب مشاغل جديد است . طرح هادي ايجاد واحدهاي تجاري و خدمات فني غير مزاحم را در حاشيه معابر اصلي و مراكز محلات پيشنهاد نموده است . از اين رو سطح اين كاربري از 50 متر مربع در وضع موجود به 700 متر مربع معادل 6/0 درصد با سرانه 1 مترمربع خواهد رسيد. 5-3-4- تاسيسات و تجهيزات: بر اساس ضوابط و استانداردهاي خدمات رساني مصوب شوراي عالي شهرسازي و ضوابط دستگا ه هاي اجرايي روستاي كريم آباد قابليت استقرار نمايندگي پست و مركز عرضه سوخت را داراست. در حال حاضر فقط مخابرات با حدود 400 مترمربع از سطح روستا را اشغال كرده‌اند.سطح اين كاربري در افق طرح به 700 مترمربع حدود 6/0 درصد با سرانه 1 مترمربع مي‌رسد. 6-3-4-اداري: با توجه به برنامه استقرار دهياري در روستا هاي كشور زميني به مساحت 1000متر مربع جهت استقرار دهياري و شوراي اسلامي به عنوان دفتر خدمات روستا به صورت شناور در روستا اختصاص يافته است كه 3/1 درصد روستا را شامل مي شود و سرانه آن به 4/1متر مربع خواهد بود . 7-3-4- كاربري سبز و پارك عمومي : هيچگونه فضاي سبز تجهيز شده اي در كريم آباد وجود ندارد وفق مفاد شيوه نامه ايجاد پارك هاي تفريحي روستايي به عنوان مكان تفريحي شامل چند قطعه زمين بازي كودك، يك كتابخانه و محوطه ورزشي به اضافه سرويس هاي بهداشتي و تاسيسات جانبي مديريت و بهره برداري پارك در روستا الزامي است. طرح پيشنهادي براي تامين آسايش و رفاه مردم ،علاوه بر حفظ باغات موجود در اطراف روستا اراضي خالي واقع در حاشيه جنوبي روستا و حريم نظارتي جاده عبوري را به عنوان پارك عمومي و فضاي سبز، فضاهاي خالي حاشيه اي و مركز ميادين وتقاطع ها به صورت سبز و به عنوان پارك محله اي و مركزي روستا پيشنهاد گرديده اند. كه جمعاً سطحي معادل 4000 متر مربع معادل 5 درصد محدوده روستا را شامل شده است . در اين صورت سرانه آن به 7/5 متر مربع به ازاي هر سكنه خواهد رسيد .دگر فضاي سبز حريم را هم حساب كنيم سطح اين كاربري از 5/1 هكتار تجاوز خواهد كرد. 8-3-4- كاربري بهداشتي – درماني يك خانه بهداشت نيازهاي اوليه و ضروري روستا را پاسخ ميدهد. ضوابط موجود احداث واحد درماني را ايجاب نمي كند.و لذا با ايجاد مطب خصوصي پزشكي و دندانپزشكي و داروخانه علاوه بر امكان تامين اشتغال نيازهاي غير تخصصي پوشش داده خواهند شد. 9-3-4- فضاهاي مذهبي – فرهنگي در روستاي كريم آباد فقط يك مسجد وجود دارد احداث فضاهاي فرهنگي (كتابخانه) در قالب پارك عمومي ايجاد مي شود. به غير از پيشنهادات مشخص فوق طبق ضوابط ومقررات طرح ،ايجاد واحدهاي فرهنگي-هنري و خدماتي نظير كتابفروشي ،محصولات صوتي و تصويري و…. توسط بخش خصوصي در قالب خدمات تجاري مورد تاكيد است. 10-3-4-كاربري صنعتي: يك واحد گارگاه بلوك زني با 4000 مترمربع مساحت و 40 نفر شاغل در جنوب روستا نقش مهمي در اقتصاد آن ايفا مي كند. به منظور تأمين اشتغال و بكارگيري سرمايه‌هاي روستاييان در افزايش ارزش افزوده روستا و تأمين نيازهاي خدماتي آنها سطح صنعتي موجود در خارج از حريم قانوني و تاسيساتي جاده در حد 3500 مترمربع جهت استقرار واحدهاي صنعتي و كارگاهي كد الف اختصاص يافته‌است.علاوه بر آن توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني مربوطه توصيه شده‌است. 11-3-4-گورستان: كريم‌آباد فاقد گورستان در محل مي‌باشد.از گورستان موجود شهر استفاده مي‌كند. جدول 1-4: كاربري وسرانه هاي موجود و پيشنهادي روستاي كريم آباد كاربري موجود كمبود پيشنهادي سطح درصد سرانه مساحت درصد سرانه مسكوني 37000 4/47 71 7200 44000 55 63 معابر 18500 7/23 5/35 2700 21500 27 31 آموزشي 1200 5/1 3/2 -- 1200 1 7/1 مذهبي 400 5/0 8/0 -- 400 4/0 6/0 بهداشتي-درماني 500 6/0 1 -- 500 5/0 7/0 ورزشي -- -- -- 3000 3000 8/3 3/4 تجاري 50 -- 1/0 650 700 6/0 1 تاسيسات 400 5/0 8/0 300 700 6/0 1 اداري -- -- -- 1000 1000 3/1 4/1 كارگاه صنعتي 4000 5 8 -- 3500 4/4 5 سبز و پارك عمومي -- -- --- 4000 4000 5 7/5 باير 16000 20 30 -- -- -- -- جمع 78000 100 150 18000 80000 100 114 4-4- نحوه دفع آبهاي سطحي و تنظيف روستا وضعيت اقليمي (هواي گرم) و شيب كم زمين از يك طرف وشرايط زندگي و فعاليت ساكنين (آميختگي انسان ودام)از سوي ديگر ، پتانسيل آلودگي محيط روستا را افزايش مي دهد.پس آب منازل به همراه فضولات حيواني و زباله هاي خانگي از عوامل اصلي آلودگي محيط مي باشندكه جلوگيري از آلودگي آنها مستلزم اقدامات مهمي بشرح زير مي باشند. 1-4-4-سيستم جمع آوري آبهاي سطحي در حال حاضر معابر اصلي و فرعي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري شوراي اسلامي آسفالت و به شبكه دفع آبهاي سطحي تجهيز شده‌اند. با تكميل آن بر اساس درجه بندي شبكه معابر محيط زيست روستا كيفيت بهتري خواهد يافت. بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد : الف-خيابان اصلي با كانال بتني كتابي در ابعاد 30×30 در دو طرف ب – خيابان‌هاي فرعي در دو طرف با كانال بتني به ابعاد 20×20 ج – گذرهاي درجه سه و بن بست ها داراي يك كانيو در وسط يا كنار با عنايت به شيب عمومي روستا و جهت شمالي-جنوبي معابر اصلي ، همچنين كاربري كشاورزي اراضي جنوب روستا،گزينه هاي محدودي براي انتخاب مكان دفع آبهاي سطحي وجود دارد . در چارچوب دستورالعمل صادره از سوي محيط زيست گزينه‌هاي زير براي مكان دفع آب‌هاي سطحي پيشنهاد مي‌گردد . نظر محيط زيست در انتخاب مكان مناسب ملاك عمل خواهد بود. الف – هدايت آبهاي سطحي به زراعي و باغات موجود ب ــ هدايت آب‌هاي سطحي از طريق كانال‌هاي بتني به حاشيه جنوب روستا و هدايت آنها با فاصله مناسب به شبكه فاضلاب شهر گزينه الف به لحاظ قابليت آلودگي محيط بيشتر نمي تواند مورد نظر باشد، گزينه ب بنا به دلايل زير مورد نظر طرح هادي مي‌باشد . اولاً : آب‌هاي سطحي توسط كانال‌هاي بتني به خارج روستا هدايت مي‌شوند و از آنجا بوسيله يك كانال يا لوله تا شبكه شهر امتداد مي‌يابند.لذا هيچ‌گونه آلودگي براي آب زراعي شيب عمومي روستا و جهت شيب معابر اصلي و فرعي غربي-شرقي مي باشند. لذا جستجوي مكاني در جهاتي غير از شرق عقلايي نخواهد بود. ثانياً :آب هاي سطحي در حال حاضرتوسط كانالهاي بتني و زهكشي به شرق روستا هدايت شده و به رودخانه ريخته مي شود. ثانياً : ازاضي خالي در بيرون روستا در شرق بين مزارع وجود دارد كه مي توانند براي ايجاد حوضچه مورد استفاده قرار گيرند. ثالثاً : هواي گرم منطقه .آبهاي رها شده در حوضچه را تبخير كرده و پتانسيل آلودگي محيط راگاهش ميدهد. 2-4-4-سيستم جمع آوري و دفن زباله تمركز فضولات حيواني زباله هاي خانگي در فضاهاي باز عمومي و حاشيه خيابانها مناظر نا مطلوبي را بوجود آورده و بوي تعفن و نشت آب آن پتانسيل آلودگي و شيوع بيماريهاي انگلي را افزايش داده و بهداشت و سلامت انسان را مخصوصاً در فصل گرما تهديد مي نمايد . سوزاندن آن بر تشديد آلودگيها مي افزايد . بر اساس دستورالعمل صادره از سوي محيط زيست مبني بر پيشنهاد چند گزينه براي دفن زباله ،مشاور با عنايت به معيارهاي ذيل سه مكان را پيشنهاد مي نمايد : الف – جهت باد غالب : پتانسيل آلايندگي نسبتاً بالاي زباله هاي روستايي بويژه فضولات حيواني از نظر بو ايجاب مي كند تا مكان پيشنهادي در خلاف جهت باد غالب منطقه كه غربي - شرقي مي باشد،تعيين گردد. ب – فاصله : بعد مسافت مهمترين عامل در حذف و تخفيف آلودگي محيط بويژه در ارتباط با محل تجمع و دفن زباله ها مي باشد. رعايت حداقل 500متر از بافت روستا در محل دفن مد نظر بوده است . ج : دوري از بستر رودخانه و كانالهاي آبياري : جلوگيري از آلودگي آبهاي سطحي از مهمترين ملاحظات در مكانيابي بوده كه با انتخاب فاصله مناسب از اين عناصر طبيعي يا مصنوعي مد نظر قرار گرفته است. د – عدم استفاده از اراضي كشاورزي : حفظ زمين هاي كشاورزي به عنوان اولويت، انتخاب مكان پيشنهادي به سمت اراضي عير كشاورزي و منابع ملي سوق داده است. ذ-تامين دسترسي : وجود دسترسي به جاده ارتباطي ويا امكان تامين سهل آن از عوامل مهم در انتخاب مكان دفن زباله بوده اند . در حال حاضر زباله روستا در مكانهاي مشخص جمع آوري و به وسيله تراكتور ته محل خاصي تنام كره منتقل شده وتوسط شهرداري بهبهان امحاء مي شود. 5-4- مديريت اجرا و نگهدا ري مديريت عمراني روستا به عنوان جزئي از فرايند كلي مديريت روستا در گذشته متاثر از نظام سياسي حاكم بر سرنوشت عمومي روستا بود . خوشبختانه با انتخاب شوراي اسلامي تشكيل دهياري و واگذاري اختيارات قانوني به آنهاجهت مديريت عمراني روستا كه در مراحل تصميم گيري ،اجرا و بهره برداري نمود پيدا مي كند،تحول عظيمي در عرصه بوقوع پيوسته و افق هاي روشني پيش روست .ازاين رو در قالب طرح هادي نمي توان ساختار جديدي مغاير ساختارهاي قانوني مديريت پيشنهاد نمود. بر اين اساس در سازو كارهاي مديريت اجرا و نگهداري طرح هادي بايد اصول زير مد نظر باشند. الف) تصميم هاي مربوط به تعيين كاربري اراضي و تغييرات انه طبق ضوابط قانوني موجود با نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و تصميم كار گروه ها و كمسيونهاي مربوطه صورت پذيرد ليكن پيشنهادات اوليه مي تواند توسط دهياري پيشنهاد شده و پس از تصويب شوراي اسلامي روستا در مراجع ذيربط مطرح گردد. ب) در اجراي طرح هادي روستا، اولين گام تبديل طرحهاي پيشنهادي به پروژهاي اجرايي با مشخصات فني ميباشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان مسئول تهيه و اجراي طرح هادي ،مسئول تهيه نقشه هاي تفصيلي و تعيين برو كف ابنيه و پلاك ها مي باشد. با تاسيس دهياري در روستا اين امور قابل واگذاري به اين نهاد مردمي مي باشد. ليكن با توجه به تجربه اندك دهياريها و محدوديت نيروي فني و متخصص آنها،نظارت وهمكاري بنياد مسكن ضروري مي باشد . ج) نظارت بر نحوه ساخت وساز ها طبق كاربريهاي پيشنهادي طرح هاديباتوجه به قرارگيري روستا در حريم شهر بر عهده شهرداري بهبهان مي باشد كه از طريق دهياري اعمال ميشود. برخورد با متخلفين و پيگيري قانوني با آن براساس آئين نامه مصوب دولت متضمن اجراي دقيق طرح خواهد بود . د) صدور پروانه ساختمان طبق كاربري پيشنهادي و در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني موجود و طرح هادي با همكاري بنياد مسكن و تحت نظر بخشداري بر عهده دهياري متضمن مشاركت نهادهاي در مديريت روستا. ه) نظام مهندسي روستايي با استفاده از توان تخصصي فارغ التحصيلان رشته هاي فني عضو، علاوه بر هدايت اصولي ساخت و سازها ،از طريق نظارت فني ضمن پذيرش مسئوليت فني استحكام بناها،ايمني و مقاومت ساختمانهارا تضمين خواهد كرد. ضمن اينكه انگيزه بالايي براي نگهداشت متخصصان در روستا و اشتغال جديد ايجاد خواهد كرد. و) تامين مالي پروژه هاي اجرايي به تفكيك نوع پروژه (دولتي،عمومي،خصوصي)از مجاري مختلف صورت خواهد پذيرفت. در اين چارچوب : 1- ساختمانهاي دولتي با پيگيري شوراي اسلامي و دهياري و حمايت بخشداريها و بنياد مسكن در اولويت اجرايي دستگاه اجرايي ذيربط همچون آموزش و پرورش،تربيت بدني،و….قرار گيرد تا اعتبارات دولتي جهت اجراي آنها طبق زمانبندي پيشنهادي اختصاص پيدا كند. 2- پروژه هاي عمومي كه مسئوليت اجراي آنها با دهياري يا مسئول اجراي طرح هادي(بنياد مسكن)مي باشد. با مشاركت مردم اعتبارات دولتي از طريق دهياري صورت خواهد پذيرفت. 3- پروژهاي خصوصي با تشويق دهياري توسط مردم و سرمايه هاي خصوصي صورت مي پذيرندهزينه هاي عمومي روستا از طريق عوارض ساختو ساز و فعاليت هاي كه قانون چارچوب آنرا روشن مي سازد همچنين اعتبارات دولتي كه در راستاي كمك به روستا ها توسط دستگاه هاي دولتي نظير سازمان دهياريها صورت مي پذيرد ، تامين مي گردد .مشاركت روستاييان به صورت مختلف نقدي،نيروي انساني و ماشين آلات و مصالح يكي از راه هاي اصلي تامين هزينه اجرا و نگهداري پروژه هاي عمومي روستا مي باشند كه در صورت فراهم شدن شرايط بسيار گره گشا خواهد بود. علاوه بر آن كسب درامد از برخي تاسيسات و خدمات در اختيار دهياري نظير پارك عمومي كتابخانه و … ميسر مي باشد. ذ) نگهداري طرح اجرا شده نيز متناسب با نوع پروژه توسط دستگاه هاي دولتي،بخش خصوصي يا دهياري به عنوان مسئول حفظ ونگهداري و بهره برداري از پروژه هاي عمومي انجام مي پذيرد. 6-4- اولويت هاي اجرايي طرحها و پروژههاي پيشنهادي اساساً پيشنهادات طرح هادي در عرصه هاي مختلف اقتصادي،اجتماعي و كالبدي بر اساس عوامل زير مطرح گرديده اند : 1-مسايل ومشكلات حاد موجود و نيازهاي كوتاه مدت جمعيت فعلي روستا 2-تحقق پيش بيني جمعيتي در مقاطع ميان مدت و بلند مدت و پوشش نيازهاي آنها در افق طرح 3-اولويت خدمات و امكانات ضروري و اساسي بر نيازهاي رفاهي برتر 4-تقدم پيشنهادات اصلاحي بافت موجود بر توسعه آتي روستا 5-اولويت اقدامات و برنامه هاي اشتغال زا بر خدمات رفاهي با عنايت به مراتب فوق اولويت بندي اجرايي طرحها و پروژه هاي پيشنهادي در قالب زمانبندي كوتاه مدت (5ساله) بلند مدت (10 ساله) به شرح جدول زير پيشنهاد مي گردد. . جدول2-4: اولويت بندي اجرايي طرحها و پروژه هاي پيشنهادي روستاي كريم آباد نوع كا ربري طرح وپروژه پيشنهادي اولويت اجراي طرح دستگاه اجراي مسئول 5ساله 10 ساله دولتي خصوصي دهياري مشاركتي مسكوني -تفكيك و واگذاري زمين در توسعه -احداث واحدهاي مسكوني جديد -بازسازي و نو سازي مساكن موجود * × × × × × × ـ ـ × × × × - - - - - معابروميادين -ساماندهي محورهاي درجه 1 اصلي -احداث خيابانهاي جديددرشمال غرب اصلاح شبكه فرعي و گذرها - ساماندهي رينگ شرقي روستا -احداث ميدان ورودي × × - × - * × * × × - × - × × - - - - - × × * × × _ _ آموزشي -توسعه محدود مدرسه ابتدايي موجود × - × - - فرهنگي و مذهبي -احداث كتابخانه عمومي در پارك - × - - -* × تجاري وصنعتي -ايجادمغازه هاي خرده فروشي و عمده -ايجاد خدمات فني -احداث كارگاه هاي مجاز × × × × × × - - - × × × - - - سبز ورزشي - تجهيز پارك عمومي و پارك كودك در محلات و مركزيت روستا -اجراي طر حهاي فضاي سبزطبق پيشنهادات - ساماندهي تاسيسات ورزشي × × × × × × × × - - × × × × × × تاسيسات و تجهيزات واداري -توسعه شبكه آب و برق و مخابرات -ايجاد شعبه نفت - دفتر پست -دهياري × - - * × × × - × × × × - - - - - - - -
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ساعت 23:44  توسط عسل | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
من عسل ....
متولد 30/6/1364 فوق دیپلم حسابداری از استان خوزستان هستم
به چشمانت که رنگ دریاست
به آن نازی که در چشم تو پیداست
به رخسارت که چون مهتاب زیباست
به لبخندت که چون گلهاست
قسم ای نازنین تا زنده هستم
تو را من دوست دارم و می پرستم

پیوندهای روزانه
سایت استخدامی
سایت استخدامی

پوست
آهنگ
حسابرسان جوان
وبلاگ یانگوم
مدل لباس2
مدل لباس

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۴/۰۴/۰۸ - ۹۴/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۲۲ - ۹۰/۰۴/۳۱
۹۰/۰۲/۲۲ - ۹۰/۰۲/۳۱
۸۸/۰۷/۰۸ - ۸۸/۰۷/۱۴
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۰۷
۸۸/۰۵/۱۵ - ۸۸/۰۵/۲۱
۸۸/۰۴/۲۲ - ۸۸/۰۴/۳۱
۸۸/۰۴/۰۸ - ۸۸/۰۴/۱۴
۸۸/۰۳/۲۲ - ۸۸/۰۳/۳۱
۸۸/۰۳/۱۵ - ۸۸/۰۳/۲۱
۸۸/۰۲/۲۲ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۰۷
۸۸/۰۱/۰۱ - ۸۸/۰۱/۰۷
۸۷/۱۲/۰۱ - ۸۷/۱۲/۰۷
۸۷/۱۱/۰۸ - ۸۷/۱۱/۱۴
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۰۷
۸۷/۱۰/۲۲ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۰۵/۰۸ - ۸۷/۰۵/۱۴
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۶/۰۸/۱۵ - ۸۶/۰۸/۲۱
آرشیو موضوعی
اعمال ماه مبارک رجب
پروژه هاي كارآفريني و پروژه مالي
گزارش كارآموزي
تحقيقات حسابداري
تحقيقات كامپيوتر
تحقيقات و پايان نامه رشته روانشناسي
تحقيقات معماري
پیوندها
برق و قدرت
روياي تلخ
خوب زندگي كنيم
رشد
مهندسی برق قدرت انتقال و توزیع
سكوت عشق
سرزمين آرزوها
آفتاب
كرج طلب
اعظم
گوهر مهر در صدف وحدت
زمين شناسي
بانك صادرات
پايگاه اطلاع رساني
زندگی نامه شخصیتهای ادبی،هنری،سیاسی افغانستان
وب سايت شخصي حميد حاجي اسمعيلي اردكاني
مقالات زمين شناسي
زمين شناسي
مهندسی مکانیک در طراحی جامدات
برق قدرت
لكه
سايت تخصصي زمين شناسي
آهنگ
دنياي دانلود
آموزش خياطي
شبكه اطلاع رساني امام جواد (ع)
شاعران ايراني
به نام تک نوازنده ی گیتار عشق
قالبهای وبلاگ با سرزمین بلاگفا
بال هاي شكسته
ـوسـت، مــو، زيـبائـی،جراحی پوست و ليزر
سلامت جنسی مردان
پايگاه اينترنتي تنظسم خانواده
مقالات علمي ايران
سايت دكتر رحمت سخني پوست
آشپزي
حسابداري امروز
شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت گلستان محاسب
مديرت مالي
موزيك
.:جدیدترین اخبار و موزیکهای روز.:
موسيقي
هنر آشپزی
مقالات زمين شناسي
امام علي
حضرت عباس
دانلود كليپ
كار،اريني
مهندسي صنايع و پروژه
پروژه های کارآفرینی
عمران
عمران
عمران
دانلود آهنگ هاي جديد
خواص آیات قرآن، ادعیه و علوم غریبه
جديدترين تحقيقات و مقالات
عشقولانه
حسابداري و كارآفريني (اع)
پروژه تمامی رشته ها
گزارش کار آموزی و تحقیق
کاریاب
سایت امام رضا
سایت احکام
حقوق
غریبستان
کارآموزی و پروژه
آزمایش های شیمی
مقالات روانشناسی
حســـــــابداري اســـــــماعیــــل زاده
وبلاگ مهندسی عمران بهبهان
دانلود رایگان پروژه های آماده دانشجویی
پوست
متالوژی
دانستنیهای روابط جنسی
طرح توجیهی
کارافرینی
حسابداری مهم
خودم
پروژه مالی
اعظم طرح توجیهی
طرح توجیهی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM